01Tecnologies Ambientals i Bioeconomia Circular

El CT BETA té un ampli coneixement en tecnologies per al tractament i valorització de residus sòlids, líquids i gasosos, ja siguin d’origen industrial o urbà.

Amb una àmplia experiència en processos biològics i fisicoquímics, des del Centre BETA treballem tant en la optimització de processos coneguts i ja implementats a la indústria, com ara: digestió anaeròbica, compostatge, tecnologies de membranes, processos d’adsorció, entre d’altres; així com en processos innovadors que permeten millorar algunes solucions aplicades actualment: crioconcentració, bioassecatge o fermentació a estat sòlid.

La línia de tecnologies ambientals té com a objectiu:

(i) Oferir assessorament específic a cada cas per avaluar la tecnologia que millor s’adapti a necessitats concretes, per a optimitzar-la segons els objectius;

(ii) Optimitzar i avaluar el rendiment de les tecnologies en diversos TRL. Des de TRL de baixa escala de laboratori (TRL 2-3) fins a tecnologies ja implementades en un entorn real (TRL 7-8);

(iii) Fer el seguiment de processos a escala industrial;

(iv) Avaluar i implementar el concepte d’economia circular, per ajudar a tancar el cicle de l’aigua i els residus a les empreses.

La línia de tecnologies ambientals treballa tant amb processos biològics com fisicoquímics
Combinem tractaments per a la gestió de residus sòlids, líquids i gasosos d’origen industrial o urbà

Projects

Services Offered

Media Corner

Team