Projects

PIGHEAT

Utilització de subproductes porcins com a font de calor per a reduir el cost energètic

lab-beta
  • ID del conveni de subvenció: 738874

  • Pressupost total del projecte: 1.984.566,25 €

  • Data d'inici: 01/11/2016

    Data de finalització: 01/04/2018

Resum del projecte:

BIGAS ALSINA, empresa familiar especialitzada en la fabricació de maquinària pel sector alimentari, té com a objectiu comercialitzar PigHeat, una nova tecnologia que permet processar pell i desbast de porc. Ara mateix, la pell i el desbast de porc simplement s’assequen per reduir el pes i el volum i s’utilitzen com a fertilitzants a les deixalleries. En altres paraules, el processament de la carn de porc significa que hi ha un residu que realment s’ha d’eliminar. El processament de la carn de porc no només comporta l’eliminació de residus, sinó que també suposa una inversió important en energia per eliminar l’aigua i el cost de l’eliminació.

Mitjançant els processos PigHeat proposats, es pot utilitzar el pelatge i el desbast de porc com a font alternativa de combustible que crea vapor i aigua de servei en lloc d’utilitzar gas, gasoil o electricitat. La indústria de processament de carn consumeix grans quantitats d’energia. En utilitzar el pelatge de porc i el desbast com a combustible, el problema dels residus ambientals es transforma en una manera important d’estalviar un 15% d’energia de calefacció tot promovent la valorització dels residus i una economia circular dins del sector.

El nostre rol al Projecte:

El paper del Centre Tecnològic BETA va consistir en el disseny de l’escalat de la unitat de processament d’hidròlisi i en el redisseny del generador de vapor per a la tecnologia PigHeat. A més, el CT BETA va dur a terme la demostració de la tecnologia mitjançant el funcionament continu i l’optimització del sistema i la determinació de les emissions de gasos de combustió.

bigas-alzina