Projects

DECOST

Compostatge descentralitzat en poblacions petites i mitjanes

DECOST-Masies-de-roda
Nou punt de compostatge descentralitzat implementat en un dels pilots del DECOST
  • ID del conveni de subvenció: 2/958 (A_B4.2_0095 DECOST)

  • Pressupost total del projecte: 3.011.231,44€

  • Data d'inici: 01/09/2019

    Data de finalització: 31/08/2022

  • Web del projecte: http://www.enicbcmed.eu/projects/decost

Resum del projecte 

La gestió de residus és una pedra angular en l’esforç per preservar les ciutats mediterrànies i garantir un entorn de vida saludable. Els límits de creixement a què s’enfronten les ciutats Mediterrànies exigeixen un desenvolupament urbà intel·ligent, sostenible i inclusiu. L’objectiu del DECOST consisteix en desenvolupar un nou marc de gestió municipal de residus implementant un sistema tancat de valorització de residus orgànics que integri sistemes descentralitzats de Compostatge Comunitari i Domèstic amb projectes d’Agricultura Urbana.  

El projecte DECOST consisteix en la implementació 4 experiències demostratives  de valorització de residus orgànics municipals amb l’objectiu de (i) reduir els residus orgànics i valoritzar unes 1.500-2.000 tones anuals de residus orgànics, (ii) utilitzar el compost produït en projectes d’agricultura urbana, (iii) crear treballs “verds” a través dels equips tècnics  DECOST, (iv) formar personal de les administracions públiques, (v) utilitzar eines informàtiques i aplicacions mòbils per a la ciència ciutadana i per tal d’incrementar el compromís ciutadà amb la gestió de residus i (vi) abordar la sostenibilitat municipal a nivell estratègic a llarg termini.  

El DECOST consta d’una àmplia gamma d’actors (Agències de Residus, Municipis i Centres de Recerca) de 6 països diferents (Espanya, Itàlia, Grècia, Israel, Palestina i Jordània) formant un equip internacional i multidisciplinari que aporta tan coneixements tècnics com coneixements en l’àmbit local de processos de governança. 

El nostre rol al projecte:   

L’activitat pilot que pretén desenvolupar el Centre Tecnològic BETA a Catalunya inclou la substitució del sistema actual de gestió centralitzada de residus orgànics per una gestió descentralitzada. L’experiència demostrativa inclourà la instal·lació d’àrees de compostatge comunitari amb la capacitat de tractar el 100% (o amb l’objectiu d’acostar-se a aquest número) dels residus orgànics municipal generats en el poble/barri on es desenvolupi l’activitat demostrativa.  

 

Aquest projecte està finançat pel programa ENI CBC Med:

decost-logo-en