Projects

LA FAGEDA

Grup Operatiu amb La Fageda Pla de desenvolupament Rural 2014-2020 de la Generalitat de Catalunya

biodrying-plant-La-Fageda
Planta pilot de bio-assecat instal·lada a la planta de compostatge de la Cooperativa la Fageda
  • Pressupost total del projecte: 115.000,00 €

  • Data d'inici: 01/10/2018

    Data de finalització: 30/09/2020

Resum del projecte:

En els últims anys el cens ramader ha augmentat notablement a Catalunya mentre que la superfície agrària útil ha anat disminuint. Per tant, en zones d’alta densitat ramadera és necessari el desenvolupament i implementació de tecnologies que permetin valoritzar els excedents de les dejeccions ramaderes que no poden ser utilitzades de forma segura com a fertilitzant. Una alternativa a l’ús d’aquestes dejeccions és la seva valorització energètica mitjançant el procés de bioassecatge. El bioassecatge aplicat al sector ramader és un procés innovador que permetria obtenir un biocombustible (2,500-3,500 kcal/kg) que podria ser utilitzat en calderes de biomassa convencionals. L’objectiu del projecte és desenvolupar un estudi de viabilitat que determini com es pot reduir l’impacte energètic i ambiental per a La Fageda. L’estudi es fa a les instal·lacions d’aquesta cooperativa, que fabrica iogurts i controla tot el sistema productiu, però es creu que els resultats seran extrapolables a altres explotacions de bestiar vaquí i porcí.

img-biodryng-lafageda

El nostre rol en el projecte:

El Centre Tecnològic BETA és responsable del disseny de l’adaptació de la planta de compostatge a pilot de bioassecatge. També de la posada en marxa i optimització del procés. A més, també és responsable de proves a escala pilot d’assecatge solar i les proves de combustió dels nous biocombustibles generats. El Centre Tecnològic Beta també va realitzar la determinació de la viabilitat econòmica del sistema en relació a la qualitat de les dades obtingudes.

Logo_agricultura_h3     Logo_FEADER-Europa-inverteix-en-les-zones-rurals

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests grups, i Resolució ARP/1531/2019, de 28 de maig, per la qual es convoca l’esmentat ajut.