Projects

VASAL

Valorització d'aigües residuals salines per a la producció d'àcids orgànics de valor afegit

vasal
El principal atractiu de la solució tecnològica proposada és que permet, simultàniament, la producció d'àcids orgànics de valor afegit d'interès industrial i la gestió adequada de les salmorres que suposen un cost important per a les indústries càrnies
  • ID del conveni de subvenció: 2021 LLAV 00067

  • Pressupost total del projecte: 20.000€

  • Data d'inici: 12/10/2022

    Data de finalització: 11/07/2023

La indústria càrnia, dedicada principalment al sacrifici i la transformació de la carn, és un dels pilars del sector alimentari a Europa. La indústria càrnia és la principal indústria del sector agroalimentari a Catalunya amb una facturació de 8.453 M€, sent el sector porcí el més important amb el 77% del volum de carn produïda el 2020. Durant l’elaboració de productes transformats com el fuet i el pernil curat, la indústria càrnia genera grans volums d’aigües residuals d’alta salinitat a causa de l’ús de clorur sòdic com a agent conservant

Tenint en compte l’elevat impacte ambiental que pot provocar el seu abocament en masses d’aigua a causa de la càrrega contaminant alta, les aigües residuals salines han de ser gestionades adequadament per les indústries alimentàries, bé in situ o a través d’empreses externes de gestió. Els costos actuals de gestió de les salmorres i aigües residuals salines estan obligant les empreses a explorar processos alternatius orientats no només al tractament correcte, sinó també a la valorització per tal d’acostar-se al model de bioeconomia circular.

Per abordar aquest repte, el projecte VASAL té com a objectiu principal la valorització de les aigües residuals d’alta salinitat generades a la indústria càrnia per a la producció d’àcids orgànics de valor afegit d’interès industrial. Per assolir aquest objectiu principal, el Centre Tecnològic BETA és responsable de l’avaluació d’un procés de fermentació en condicions anaeròbies utilitzant un cultiu microbià mixt com a inòcul combinat amb electrodiàlisi com a tecnologia adequada per recuperar els àcids orgànics al permeat i concentrar les sals en un volum més reduït.

El principal atractiu de la solució tecnològica proposada és que permet, simultàniament, la producció d’àcids orgànics de valor afegit d’interès industrial i la gestió adequada de les salmorres que suposen un cost important per a les indústries càrnies.

Aquest projecte està vinculat als ajuts a la Indústria del Coneixement (Llavor i Producte) i compta amb el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

 

agaur    recerca_h3