Notícies

AGRI-PROSUME, un nou projecte finançat pel programa estatal de I+D

Treballarà per a produir bioestimulants sostenibles a partir de residus agroalimentaris

El projecte AGRI-PROSUME tracta la producció de tres tipus de bioestimulants d’interès agrícola mitjançant la valorització de residus. Aquesta recerca busca obtenir hidrolitzats de proteïna, biomassa de rizobactèries promotores del creixement vegetal i polisacàrids extracel·lulars d’origen bacterià, partint de residus orgànics i subproductes de la indústria agroalimentària com a matèria primera de baix cost. AGRI-PROSUME proposa l’ús de la tecnologia en estat sòlid (hidròlisi enzimàtica i fermentació) com a alternativa potencial per produir aquests bioestimulants econòmicament i sosteniblement, una tecnologia amb la que el Centre Tecnològic BETA ja té experiència.

L’acrònim del projecte reflecteix el seu propòsit: promoure una alternativa a l’hora de proveir (PROVIDE) productes demandants al sector agrícola i, alhora, consumir (CONSUME) els productes que tenen origen al mateix sector. AGRI-PROSUME proporcionarà una nova perspectiva en la producció i/o obtenció de bioestimulants en superar algunes de les dificultats que apareixen als processos convencionals. Al mateix temps, oferirà sistemes de baix cost, amb un consum d’aigua i d’energia limitats capaços de convertir residus en bioestimulants comercials.

El projacte ha estat finançat per la convocatòria més important en l’àmbit de la recerca de l’Estat espanyol, gestionada per la Agencia Estatal de Investigación.