Projects

SMART-PLANT

Escalat de tècniques amb baixa penjada de carboni per a la recuperació de materials en estacions depuradores d'aigües residuals existents

smart-plant-Beta
Fitxa de la tecnologia SMARTech Downstream B: compostatge dinàmic avançat y bioassecatge de llots produïts específicament per a la producció de productes de valor afegit.
  • ID del conveni de subvenció: 690323

  • Pressupost total del projecte: 9.768.806,09 €

  • Data d'inici: 01/06/2016

    Data de finalització: 01/04/2020

  • Web del projecte: http://www.smart-plant.eu/

Resum del projecte:

SMART-Plant aplica y escala solucions eco-innovadores y energèticament eficients en condicions d’aplicació real. L’objectiu general del projecte és renovar les estacions depuradores d’aigües residuals existents i tancar la seva cadena de valor mitjançant l’aplicació de tecnologies amb baixa petjada de carboni per recuperar els recursos materials que d’una altra manera es perden.

S’han optimitzat nou sistemes pilot al llarg de més de dos anys en cinc estacions depuradores d’aigües residuals municipals. En el marc del projecte, s’ha recuperat una amplia gama de “productes SMART” que inclouen biopolímers, cel·lulosa, fertilitzants i subproductes intermedis; que son processats per assolir productes acabats llestos per la seva comercialització. A més, el projecte SMART-Plant va demostrar la viabilitat de la gestió integral i circular de l’aigua residual, incloent la sostenibilitat dels sistemes avaluats mitjançant mètodes d’Anàlisis de Cicle de Vida i Anàlisis de Cicle de Cost.

El BETA ha participat al projecte SMART-Plant com a soci participant juntament amb altres 25 socis (19 Pimes i 7 organitzacions de I+D) de 9 Països Europeus.

h2020-logo

El nostre rol al Projecte:

El CT BETA va participar al projecte SMART-Plant principalment desenvolupant tecnologies de compostatge dinàmic avançat i bioassecatge per al post-processament de fangs produïts en altres pilots del projecte. Així, els fangs deshidratats rics en fòsfor (procedent de la tecnologia SCENA) es van valoritzar en fertilitzants de base biològica rics en nutrients mitjançant el compostatge dinàmic avançat, mentre que els fangs rics en cel·lulosa es van valoritzar en combustible de biomassa mitjançant bioassecatge. La qualitat dels productes obtinguts es va demostrar en relació al seu valor com a fertilitzant y poder calorífic. La sostenibilitat ambiental i econòmica de les tecnologies i productes també es va demostrar en estreta col·laboració amb altres socis del projecte.