Projects

DeliSoil

Proveint milloradors del sòl a través de noves solucions de reciclatge i processament de corrents residuals de la indústria alimentària

delisoil
Esquema de bioeconomia circular propuesto en el proyecto DeliSoil.
  • ID del conveni de subvenció: 101112855

  • Pressupost total del projecte: 7,000,000.0€

  • Data d'inici: 01/06/2023

    Data de finalització: 31/05/2027

  • Web del projecte: delisoil.eu/

DeliSoil adopta un enfoc multiactor i transdisciplinar per dissenyar sistemes que minimitzen el processament de residus derivats de la indústria alimentària i valoritzen els seus subproductes. S’aplica un enfocament de bioeconomia circular juntament amb la jerarquia de residus, creant milloradors del sòl sostenibles en suport de la salut del sòl a Europa.

El projecte compta amb 5 Living Labs regionals, amb actors al llarg de tota la cadena de valor de la indústria alimentària en què es proven tecnologies innovadores per convertir residus de les indústries de processament i producció d’aliments en milloradors de sòl a la mesura. Els socis del projecte i les empreses avaluaran els milloradors del sòl a laboratoris d’última generació, i els usuaris finals provaran les solucions del projecte.

Es provaran els milloradors del sòl personalitzats per determinar l’estabilitat, la bioseguretat i els paràmetres moleculars, i se n’avaluaran els impactes en la salut del sòl, el rendiment agronòmic i els riscos ambientals. Les petjades ambientals també es mesuraran per a productes seleccionats. Per al DeliSoil és molt important identificar les barreres tecnològiques, legislatives, financeres i socials i els facilitadors per a la conversió dels fluxos de residus del processament d’aliments en milloradors orgànics del sòl i productes fertilitzants. A més, aquests resultats serviran per analitzar l’equitat al llarg de les cadenes de valor dels Living Labs.

DeliSoil està coordinat per LUKE (Finlàndia) i compta amb la participació de 14 socis de 10 països europeus.

 

Participació del CT BETA al projecte:

El CT BETA és el líder del WP 1 i coordina els esforços per promoure les tecnologies proposades per convertir els residus de la indústria alimentària en milloradors del sòl. El CT BETA és també el líder del Living Lab E (cas Espanya) i el Lighthouse corresponent, demostrant tecnologies a gran escala (Digestió anaeròbia i Compostatge) i sistemes innovadors (Fermentació en estat sòlid i Piròlisi) per valoritzar els residus de la indústria alimentària en milloradors del terra. A més, el CT BETA participa al WP2 en l’avaluació de la salut del sòl mitjançant l’ús dels milloradors de sòl produïts i dona suport a altres WP amb informació associada.