Projects

BIOFERTI+

Producció d’un biofertilitzant pel·letitzat fet a mida per a cultius llenyosos com estratègia de valorització de fems compostats i altres subproductes orgànics

BIOFERTI+
L’objectiu principal de Bioferti+ es la conversió d’una planta de compostatge en una de producció de fertilitzants fets a mida de gran qualitat
  • Pressupost total del projecte: 194.207,18€

  • Data d'inici: 01/09/2022

    Data de finalització: 31/12/2024

En els últims anys el cens ramader ha augmentat notablement a Catalunya, fet que ha comportat un increment substancial en la producció de dejeccions ramaderes. Segons les últimes dades publicades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el novembre de 2020 Catalunya comptava amb un cens total de 650.000 caps de bestiar boví distribuïts entre Girona, Barcelona i Lleida.

Aquestes dejeccions poden ser utilitzades com a fertilitzant en els camps de conreu, però l’excés de producció unit a la disminució de la superfície agrària útil comporta una gestió addicional per part dels agricultors que els suposa un gran impacte econòmic, a més de la generació de riscos medi ambientals importants.

Una mala gestió d’aquests residus pot comportar diversos problemes ambientals. Per això, aquest projecte intenta oferir solucions per a valoritzar i gestionar correctament les dejeccions ramaderes, desenvolupant noves tecnologies que permetin concentrar nutrients, reduir al màxim els costos d’exportació i fomentar la fertilització orgànica en detriment de la fertilització química.

L’objectiu principal de Bioferti+ es la conversió d’una planta de compostatge en una de producció de fertilitzants fets a mida de gran qualitat (TMF) en forma de pèl·lets, per fertilitzar cultius llenyosos com la vinya i la poma. Els TMF són fertilitzants orgànics amb un alt contingut nutritiu que són adaptats a les necessitats especifiques de cada cultiu, derivats d’una personalització de les matèries primeres donant lloc a NPK específics.

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022. Liderat per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb la participació de la Cooperativa Plana de Vic, Grans del Lluçanès, Covides i Girona Fruits.

 

FEADR_amblema

accioclimatica_h2

 

Ordre ARP/133/2021, de 20 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests grups, i Resolució ACC/1660/2021, de 27 de maig, per la qual es convoca l’esmentat ajut.