Projects

FERTIECO

Implementació del compostatge hipertermòfil per a la obtenció de fertilitzant de cultiu ecològic a partir de la fracció sòlida de purí porcí

fertieco
L’objectiu principal del projecte FERTIECO és optimitzar la tecnologia de compostatge per a higienitzar i estabilitzar la fracció sòlida de purí porcí
  • Pressupost total del projecte: 199.996,18€

  • Data d'inici: 01/06/2022

    Data de finalització: 31/12/2024

La separació de la fracció sòlida i la fracció líquida de purí és una de les tecnologies més utilitzades en el tractament de les dejeccions ramaderes, ja que permet concentrar una part important dels nutrients a la fracció sòlida i aquesta, degut al baix contingut en aigua, és potencialment exportable a altres territoris.

Malgrat tot, actualment, no sempre és fàcil valoritzar aquestes esmenes orgàniques ja que, entre altres factors, competeixen amb fertilitzants minerals amb preus de mercat molt competitius i amb formats (pellets, granulats, etc.) que en molts casos faciliten a l’agricultor les pràctiques de fertilització. Davant d’aquesta situació és necessari trobar estratègies que donin valor afegit als fertilitzants orgànics.

A més, les dejeccions ramaderes de cria intensiva no s’accepten com a matèries primeres per a la producció de fertilitzants o esmenes orgàniques aptes per a cultiu ecològic, degut a la possible presència de contaminants orgànics emergents i gens de resistència.

Així, l’objectiu principal del projecte FERTIECO és optimitzar la tecnologia de compostatge per a higienitzar i estabilitzar la fracció sòlida de purí porcí, així com també la del seu digestat, sota condicions hipertermòfiles i aconseguir obtenir un biofertilitzant amb baix contingut en fàrmacs d’ús veterinari i gens de resistència, que presenti una bona qualitat agronòmica i sigui apte per a la seva aplicació en cultius ecològics.

A través d’aquest projecte es podrà demostrar no només el % de reducció associat a la implementació d’aquesta tecnologia, sinó que també es podrà comparar l’efecte de l’aplicació, en termes agronòmics, d’aquelles dejeccions que sí es poden destinar a la fertilització de cultius ecològics (fems de boví, compost de fem de boví i dejeccions de porcí ecològic) en comparació amb el biofertilitzant obtingut en aquest estudi.

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022. Coordinat per INNOVACC i amb la participació de la Cooperativa Plana de Vic, Batallé, Grup Gepork, Agrocat i Salgot.

 

FEADR_amblema

accioclimatica_h2

 

Ordre ARP/133/2021, de 20 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests grups, i Resolució ACC/1660/2021, de 27 de maig, per la qual es convoca l’esmentat ajut.