Projects

SEMPRE-BIO

Demostració de noves solucions rendibles de producció de biometà

Semprebio cetaqua
Es provaran cinc tecnologies innovadores, que contribuiran a diversificar la base tecnològica de conversió per a la producció de biometà
  • ID del conveni de subvenció: 101084297

  • Pressupost total del projecte: 11.753.080,00€

  • Data d'inici: 01/11/2022

    Data de finalització: 30/04/2026

  • Web del projecte: sempre-bio.com/

El projecte europeu de recerca SEMPRE-BIO, liderat per Cetaqua, centre tecnològic de l’aigua, treballarà per demostrar solucions rendibles noves de producció de biometà. Aquesta iniciativa cercarà reduir els costos d’inversió i explotació de les plantes de producció de biometà i ampliar el potencial de producció de biometà a través de noves vies de valorització de residus. Així mateix, SEMPRE-BIO també proposarà fonts alternatives de monetització, com ara la valorització de CO2 biogènic o la comercialització de biocarbó.

S’espera que la implementació de les solucions proposades al projecte promogui projectes d’economia circular a nivell local i redueixi la dependència de les importacions de gas natural i gas natural liquat (GNL). A gran escala, SEMPRE-BIO pretén promoure l’ús del biometà com a substitut dels combustibles fòssils utilitzats al transport i la xarxa de gas natural, amb una reducció estimada de les emissions de CO2 de 213 milions de tones a l’any per al 2050.

Per assolir el seu objectiu, SEMPRE-BIO crearà tres ecosistemes d’innovació en què, a través de processos de co-creació, es proposaran solucions específiques per a cadascun dels escenaris, representatius de les diferents situacions existents a Europa en matèria de producció de biometà. Es provaran cinc tecnologies innovadores que contribuiran a diversificar la base tecnològica de conversió per a la producció de biometà, i se’n fomentarà la replicació en altres plantes.

D’altra banda, es durà a terme una avaluació tecnològica i econòmica exhaustiva per mostrar els beneficis d’aquestes solucions en comparació del gas fòssil i les tecnologies convencionals de millora del biogàs, superant les barreres existents per adoptar-les massivament. Aquesta avaluació se centrarà principalment en aspectes relacionats amb la millora de l’eficiència de la producció de biometà i la reducció de costos, però també tindrà un enfocament fort en la minimització de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, amb l’objectiu d’augmentar la sostenibilitat i fomentar models d’economia circular.

 

European Union