Projects

Polizime-Pilofunction

Enzims per a degradació de lignocel·lulosa aplicable a alimentació animal i valorització de subproductes agrícoles

Polizime-Pilofunction
Esquema proposat al projecte Polizime-Pilofunction.
  • ID del conveni de subvenció: CPP2022-009820

  • Pressupost total del projecte: 201.168,04€

  • Data d'inici: 01/10/2023

    Data de finalització: 30/09/2026

Resum del projecte:

Polizime-Pilofunction és un projecte de col·laboració público-privada que treballarà per a obtenir eines enzimàtiques amb diverses finalitats per mitjà de la fermentació en estat sòlid. D’una banda, es pretén obtenir enzims lignocel·lulolítics que siguin aptes per a ser utilitzats en la indústria de la producció animal, concretament en la producció de pinsos, per facilitar-ne la digestibilitat. A més, aquests enzims serviran per obtenir sucres de segona generació provinents de la biomassa vegetal.

Aquests sucres de segona generació es faran servir en la producció de microorganismes promotors del creixement vegetal. Aquest ús permetrà reduir la dependència d’altres productes i diversificar les fonts de matèria primera per a la generació de microorganismes útils en agricultura.

El fet de poder dissenyar enzims amb múltiples usos permet una millor economia d’escala, alhora que incrementa la relació cost-benefici i fa factible la valorització de primeres matèries que inicialment no es podien utilitzar o que eren menys eficients si es tractaven de forma individual. Polizime-Pilofunction es liderat per Global Feed S.L., i a més participen Fertinagro Biotech S.L. i el CT BETA.

El CTBETA és l’entitat pública del consorci i s’enfoca a les etapes inicials del projecte, durant les quals es pretén identificar microorganismes amb el potencial de produir els enzims per mitjà de la fermentació en estat sòlid i posar-los a prova a escala laboratori previ al seu escalat en planta pilot. També pren part en la caracterització i definició de la seguretat dels enzims proposats.

Projecte CPP2022-009820, finançat per MCIN/AEI /10.13039/501100011033 i per la Unió Europea NextGenerationEU/PRTR

micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei