Projects

PORC-CAMB

Solucions innovadores per reduir la contaminació ambiental i millorar el benestar dels animals a les granges de porcs

pig-farm
S'analitzarà l'acidificació química i l'aplicació de zeolites (alumino-silicats) com a metodologies per minimitzar les emissions.
  • Pressupost total del projecte: 205.863,66 €

  • Data fi: 01/09/2020

    Data inici: 30/09/2022

Resum del projecte: 

Recentment s’ha treballat molt en l’eliminació/recuperació/valorització de nutrients, principalment de nitrogen. Pel contrari, i tot i que cada vegada és més rellevant, no s’ha estudiat en profunditat els impactes en el benestar animal deguts a la contaminació en l’aire ambient de les naus d’engreix generada per les dejeccions (emissions de gasos, partícules, etc.) ni la repercussió que aquests impactes tenen en la productivitat (i finalment en els resultats econòmics) de les granges. La manca de benestar dels animals al llarg del procés productiu pot afectar negativament la qualitat, higiene i seguretat dels aliments que n’obtenim, ja que es tradueix en problemes de salut i una major predisposició a patir malalties multifactorials. Per aquest motiu, el present projecte té com a principal objectiu millorar el benestar del bestiar en les granges porcines mitjançant la mitigació de les emissions d’amoníac. Per tal d’aconseguir aquest objectiu i avaluar tant l’eficàcia (% reducció en les concentracions d’aire ambient) com la seva eficiència (millora de ratis productius i qualitat del producte final vs. reducció de les emissions) es provaran dos metodologies de minimització d’emissions d’amoníac com són: acidificació química i utilització de zeolites (alumino-silicats). 

El nostre rol en el projecte: 

En aquest Grup Operatiu EIP-AGRI, el Centre Tecnològic BETA és l’organització de recerca subcontractada de les empreses ARTIGAS SLU i VILRAM SLU. S’encarrega d’estudiar la situació actual i comparar-la amb els estàndards actuals de benestar animal en porcs. El Centre Tecnològic BETA estudiarà la mitigació de les emissions d’amoníac mitjançant els dos tractaments realitzats (àcids i zeolites) i el seu impacte en els paràmetres de benestar animal. Finalment, es realitzarà l’estudi de la productivitat, estadística i tecnoeconòmica dels dos tractaments realitzats.

 

Logo_agricultura_h3

Logo_FEADER-Europa-inverteix-en-les-zones-rurals