Projects

Monitoratge de purins mitjançant NIR

Desenvolupament d’una tecnologia per controlar el contingut de nutrients (N, P, K) mitjançant la tecnologia NIR (Near Infrared)

nir-folgueroles
Foto de la tecnologia NIR que mesura el contingut de NPK del purí carregat en una cuba
  • Pressupost total del projecte: 212.000,00 €

  • Data d'inici: 01/10/2018

    Data de finalització: 30/09/2020

Resum del projecte:

A Catalunya, el 64% de les comarques ja tenen zones declarades com a vulnerables per nitrats, transformant-se en sòls on no es pot aplicar més de 170 kg N/ha i any procedent de dejeccions ramaderes. Una de les eines implementades per monitoritzar l’aplicació de N en els sòls és la incorporació d’un sistema de control remot (via GPS) a les cisternes de purins per registrar la informació referent a la ubicació de la captació i de l’aplicació. El nou Decret de Dejeccions ramaderes implementa una nova millora en el sistema de monitorització i control de l’aplicació de les dejeccions a través de la incorporació de conductímetres a les cisternes per estimar el contingut de N i K aplicat, deixant enrere l’ús dels valors teòrics de referència. No obstant això, la conductivitat segueix sense ser una mesura ni exacta ni precisa per a la determinació de la concentració de nutrients (N, P, K) en purins.

El desenvolupament d’una tecnologia, basada en sensors de NIR (near-infrared Spectroscopy), lligada al ja existent seguiment GPS de les cisternes, permetria tenir totalment monitoritzada i quantificada la distribució de l’aplicació de nutrients procedents de les dejeccions ramaderes al llarg del territori català i especialment, la quantitat de N, P i K que es genera en cadascuna de les explotacions.

grup-solucions-manresa       cooperativa-plana-de-vic

El nostre rol en el projecte:

El Centre Tecnològic BETA és responsable d’avaluar la viabilitat tècnica de la tecnologia portant a terme en diverses proves en diferents granges i en diferents tipologies de purí (engreix, de mares i de cicle tancat) durant la captació en cisterna del purí d’una bassa real. A cada prova es va avaluar el contingut en nutrients (N:P:K) de diverses mostres de la succió de la captació de purí. El Centre Tecnològic Beta també va ser responsable de la determinació de la viabilitat econòmica del sistema en relació a la qualitat de les dades obtingudes. 

 

Logo_agricultura_h3

Logo_FEADER-Europa-inverteix-en-les-zones-rurals