Vols formar part de l’equip BETA?

Vols formar part de l’equip BETA?

El Centre Tecnològic BETA va néixer el Novembre de 2014 sent un equip de només 3 persones. La il·lusió i l’esforç del nostre equip jove, dinàmic i multidisciplinar ens ha portat a ser actualment 70 persones que treballem de manera cohesionada amb la missió de poder contribuir al desenvolupament sostenible de les societats rurals que permeti millorar la seva competitivitat i qualitat de vida.

El principal impuls per complir aquesta missió són tan l’execució de projectes d’RTDI en l’àmbit de sistemes agroalimentaris i medi ambient com la transferència al sector privat de tecnologia innovadora i competitiva que incorpori criteris de sostenibilitat. Un altre aspecte clau del nostre èxit ha estat sempre la visió i projecció internacional, que ens ha portat a participar en nombroses xarxes i projectes, teixint així col·laboracions amb entitats rellevants catalanes, espanyoles, europees i internacionals. 

Des del Centre BETA estem sempre oberts a conèixer i rebre nous perfils de persones dinàmiques, inquietes i amb ganes de formar part del nostre projecte i per ajudar-los a créixer professionalment. És per això, que t’animem a consultar les posicions que tenim obertes, i en el cas que les que vegis no t’encaixin, estarem encantats de rebre i avaluar el teu CV (info.beta@uvic.cat).

Ofertes en actiu:


  • Investigador/a postdoctoral sènior expert en pèrdues i malbaratament alimentari

El/la candidat/candidata s’incorporarà a la línia de recerca de “comptabilitat i optimització de la sostenibilitat” del CT BETA en el marc del projecte HE FOLOU – “BRINGING KNOWLEDGE AND CONSENSUS TO PREVENT AND REDUCE FOOD LOSS AT THE PRIMARY PRODUCTION STAGE. UNDERSTANDING, MEASURING, TRAINING AND ADOPTING” com a responsable científic de les tasques relacionades amb la coordinació científica del projecte FOLOU i com a responsable científic de les tasques del CT BETA dins del projecte (ex., sostenibilitat relacionada amb les pèrdues alimentaries).

Podeu aplicar aquí mouse-click-icon

Fins 08/12/2022


  • Tècnic/a Superior expert/a en la gestió de projectes competitius 

El/la candidat/a seleccionat s’encarregarà de la gestió, control i seguiment econòmic-financer de projectes competitius (sobretot europeus) en execució fins a dur-ne a terme la justificació final i el tancament econòmic del mateix, donant suport a l’investigador per assegurar la correcte implementació dels projectes en els terminis i formats requerits per cada organisme finançador.

Podeu aplicar aquí mouse-click-icon

Fins 15/12/2022


  • Investigador/a pre-doctoral en l’àmbit de la gestió del sòl i de nutrients i ecologia aplicada 

El candidat/a seleccionat/da participarà en diversos projectes de l’àrea de gestió de sòls i nutrients i d’ecologia aplicada, amb un paper rellevant en el projecte Horizon Europe NUTRIBUDGET, on podrà realitzar la seva tesi doctoral sobre l’aplicació de mesures de mitigació per optimitzar els fluxos de nutrients de tres pilars agrícoles (ramaderia, conreus i agroprocessos). Les mesures de mitigació inclouen l’ús de (i) conreus entremitjos (per exemple, varietats de cereals perennes), (ii) nous productes fertilitzants (inclosos additius i fertilitzants fets a mida) i (iii) plantes flotants (per exemple, llenties d’aigua o algues) com adob verd o font de proteïna alternativa per a l’alimentació animal.

Podeu aplicar aquí mouse-click-icon

Fins 15/12/2022


  • Investigador/a sènior expert/a en sostenibilitat i ciències del sòl 

El/la candidat/candidata s’incorporarà a la línia de recerca de “comptabilitat i optimització de la sostenibilitat” en el marc del projecte HE NOVAFERT – “NOVEL PROCEDURES AND SUSTAINABLE GUIDELINES TO ENHANCE THE USE OF ALTERNATIVE FERTILISERS” com a principal responsable científic de les tasques relacionades amb l’avaluació d’impactes ambientals (ex., biodiversitat, captura de carboni, toxicitat, estructura del sòl, etc.) de l’ús de fertilitzants alternatius. El/la candidat/candidata també col·laborarà en altres projectes, tan competitius com de transferència amb empreses i administracions.

Podeu aplicar aquí mouse-click-icon

Fins 08/01/2023