Notícies

La planta pilot d’AccelWater a MAFRICA permet avançar cap a estratègies de “residu zero” a la indústria càrnia

La planta pilot és un exemple real del potencial que poden tenir les solucions basades en el concepte de bioeconomia circular

El 56% del consum mundial d’aigua dolça destinada a ús industrial es produeix a la indústria alimentària i de begudes. Al sector carni, per exemple, els escorxadors de bestiar porcí poden utilitzar entre 250 i 550 litres per cap d’animal sacrificat, essent la neteja de canals i d’equips i la higienització de les instal·lacions les activitats que generen més consum d’aigua. En el cas dels escorxadors de bestiar boví l’ús encara és major: entre 500 i 1.000 litres per peça. Atès que la demanda global d’aigua augmenta progressivament en paral·lel a episodis de sequera cada cop més freqüents i prolongats, és més necessari que mai avançar cap a nous models d’economia circular i cap a la reducció de la petjada hídrica.

En aquest context, el sector agroalimentari requereix implementar noves formes de recuperació i reutilització de l’aigua, com la que ha dissenyat i desenvolupat el Centre Tecnològic BETA de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) a la planta pilot de l’empresa càrnia MAFRICA, a Sant Joan de Vilatorrada (Bages). El sistema tecnològic d’aquesta planta permet valoritzar i recuperar els residus, tant sòlids com líquids, que genera la mateixa empresa, amb l’objectiu d’avançar cap a l’estratègia de “residu zero” a la indústria càrnia. A partir de vuit tecnologies diferents que s’han implantat, es poden generar set productes finals: aigua reutilitzable, biometà, biomassa per a caldera, efluents i esmenes orgàniques riques en nutrients, bioestimulats i CO2 reutilitzable.

Una segona vida per als residus

La planta pilot, que s’ha posat en marxa en el marc del projecte europeu AccelWater, liderat a l’Estat espanyol pel CT BETA i en el qual també participa el clúster INNOVACC i la mateixa empresa MAFRICA, és un exemple real del potencial que poden tenir les solucions basades en el concepte de bioeconomia circular. L’operació de la planta pilot s’ha iniciat aquest mateix any i estarà en funcionament fins al 2024. La instal·lació està ubicada al costat de l’actual estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) industrial i consta de dues línies de tractament.
Una primera línia processa les aigües residuals per recuperar aigua d’alta qualitat amb potencial de ser reutilitzada a la pròpia instal·lació industrial i un producte líquid concentrat en nutrients amb potencial de ser valoritzat en agricultura. La segona línia és la de valorització dels residus sòlids, amb l’objectiu de recuperar energia i produir productes d’alt valor afegit, com ara biofertilitzants i bioestimulants.

Un dels aspectes més rellevants d’aquesta planta és, precisament, que posa el focus en la reutilització d’aigües residuals tractades, que després de passar per diversos processos de tractament es poden destinar a nous usos dins les pròpies instal·lacions. Pel que fa als residus sòlids, especialment matèria orgànica animal no destinada al consum, com ara vísceres, contingut intestinal, i greixos i llots de l’EDAR industrial, les tecnologies escollides permeten obtenir bioenergia en forma de biogàs o biomassa apta per ser utilitzada en una caldera convencional, fet que obre la porta a noves estratègies de millora de la sostenibilitat a la indústria càrnia.

Presentació de la planta pilot

La presentació de la planta pilot s’ha fet aquest migdia a la seu de l’empresa MAFRICA, amb la  presència d’Isaac Peraire, director de l’Agència Catalana de Residus (ACR); Mar León, gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA); Eva Espasa, vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement de la UVic-UCC; Laia Llenas, subdirectora del CT BETA; Gerard Masferrer, responsable d’I+D+I de l’empresa MAFRICA, i Eudald Casas, director d’INNOVACC, entre altres membres d’institucions vinculades al projecte i administracions.

Laia Llenas ha explicat els objectius de la planta pilot en el marc del projecte Accelwater i ha posat de manifest que “biorefineries com aquesta evidencien que la tecnologia actualment no és un problema; hem provat que podem generar productes de valor afegit i ara el que ens toca fer és vetllar per la seva viabilitat econòmica i per suprimir les barreres legislatives”. En aquest sentit, ha fet molt èmfasi en la necessitat d’implicar l’administració i l’empresa privada: “Volem ajudar el sector agroalimentari a ser més competitiu i sostenible, a tenir millors models de negoci, i per això cal que tots els actors treballem conjuntament, per tal que els beneficis reverteixin en la societat”.

Per la seva banda, Eva Espasa ha definit el Centre Tecnològic BETA com “un dels motors de recerca de la UVic-UCC” i ha afirmat que la planta pilot a Mafrica “exemplifica molt bé com és i com volem que sigui el model de recerca de la nostra universitat”. L’ha definit amb quatre punts: una recerca “amb visió i vocació internacional, que crea vincles amb institucions i persones d’arreu del planeta; innovadora, que busca noves perspectives, nous punts de vista i enfocaments, i que aposta per ser referent en el seu àmbit; aplicada i conscient, que treballa per aportar solucions a problemes reals i als reptes globals”, i finalment, “que fa tot això aterrant en qüestions i temàtiques amb un interès real per al territori al qual pertanyem i les persones que hi habiten, amb les quals busca complicitats”.

Gerard Masferrer s’ha mostrat satisfet de la participació de Mafrica al projecte Accelwater i ha dit que aquest és “un clar exemple de col·laboració entre empresa i universitat” i de com aquestes sinergies “ajuden a resoldre problemes reals i a avançar cap a models més circulars”. En la mateixa línia, Isaac Peraire ha afirmat que “necessitem més projectes com aquest, que ens ajuden a canviar l’òptica de gestió de residus anant a l’origen i no a la fase final”. També ha afirmat que el projecte porta la marca clara del CT BETA, “que es caracteritza per una recerca d’aplicació real, que permet tenir resultats tangibles”.

Mar León ha assenyalat que aquest projecte, que “ajuda a visualitzar els efectes beneficiosos de l’economia circular”, entronca amb dos dels principals reptes de l’ACA: vetllar pel bon estat de l’aigua i per la disponibilitat d’aquest recurs. Finalment, Eudald Casas ha afirmat que INNOVAC ha de ser el clúster de referència d’aquest projecte i n’ha de fer difusió “perquè arribi a tot sector alimentari”. A l’acte també hi han assistit Marc Mussons, gerent de la UVic-UCC, i Eloi Hernández, president del Consell Comarcal del Bages, entre altres.

AccelWater, un projecte d’àmbit europeu

El projecte europeu AccelWater té com a principal objectiu optimitzar el consum d’aigua a la indústria alimentària i de begudes mitjançant la introducció de tecnologies d’última generació de recuperació, reutilització, monitorització i control de l’aigua basades en intel·ligència artificial. També es planteja la recuperació, gestió i optimització dels residus sòlids i de l’energia amb l’objectiu d’assolir la sostenibilitat mediambiental, l’estalvi de despeses i el desenvolupament de productes de valor afegit.

Aquest projecte s’implementa amb quatre plantes pilot en indústries clau de la Unió Europea: simbiosi industrial que integra les indústries làctia i cervesera (Grècia), processament del tomàquet (Itàlia), processament del peix (Itàlia) i processament de la carn (Estat espanyol). El coordinador del projecte és AGENSO (Grècia) i hi participen 18 socis de 5 països de la Unió Europea. AccelWater té un pressupost de 9,4 milions d’euros i està finançat per la Comissió Europea mitjançant el programa Horitzó 2020. El projecte es va iniciar oficialment l’1 de novembre de 2020 i està previst que finalitzi el 31 d’octubre de 2024.