Projects

FERTIMANURE

Producció de fertilitzants d’alt valor afegit a partir de dejeccions ramaderes

FERTIMANURE-pilots
El projecte FERTIMANURE implementarà els 5 pilots experimentals en diferents contextos
  • ID del conveni de subvenció: 862849

  • Pressupost total del projecte: 8,419,670.75€

  • Data d'inici: 01/01/2020

    Data de finalització: 31/12/2023

  • Web del projecte: www.fertimanure.eu/en/

Resum de el projecte:

Més de el 90% de les dejeccions ramaderes produïdes a les explotacions ramaderes de la UE s’utilitzen per fertilitzar la terra. No obstant això, aquest procés és ineficaç. El projecte H2020 FERTIMANURE té la intenció de desenvolupar i provar estratègies avançades de gestió de nutrients per produir fertilitzants competitius que contribueixin a un millor rendiment de sistema. L’objectiu principal del projecte és recuperar nutrients valuosos de les dejeccions ramaderes i produir bio-fertilitzants. El projecte es desplegarà en cinc dels majors països productors de bestiar de la UE: Bèlgica, França, Alemanya, els Països Baixos i Espanya. Els resultats haurien d’ajudar a promoure aquest model d’economia circular per al sector agrícola de la UE.

El projecte FERTIMANURE està coordinat pel Centre Tecnològic BETA i compta amb un total de 20 socis de 7 països de la UE, Argentina i Xile.

h2020-logo

El nostre rol en el projecte:

En el marc de el projecte FERTIMANURE, el CT BETA serà el principal responsable tècnic del pilot espanyol, que se centrarà en valoritzar purins de porc en una finca de la Cooperativa Plana de Vic. A més, el CT BETA avaluarà el comportament agronòmic i mediambiental dels biofertilitzants produïts en condicions controlades i en assajos de camp, en estreta col·laboració amb el Departament d’Agricultura de Catalunya (DARP). A més a més, el CT BETA és el líder de les tasques d’Avaluació de la Sostenibilitat, en la qual es durà a terme l’avaluació ambiental, tecno-econòmica i social. També serà l’entitat responsable de desenvolupar un Sistema de Suport a la Decisió, amb l’objectiu de millorar l’acceptació dels nous models i facilitar el procés de presa de decisions als agricultors.