Projects

VACON

Valorització de dejeccions per crioconcentració

pig-farm
La criconcentració té un gran potencial per a proporcionar noves solucions per a la valorització dels purins de porc
  • ID del conveni de subvenció: 2019 LLAV 00013

  • Pressupost total del projecte: 20.000,00 €

  • Data d'inici: 23/07/2020

    Data de finalització: 22/04/2021

Resum del projecte:

L’aplicació incontrolada de purins de porc, que normalment tenen una alta concentració de nutrients (N i P), ha generat una greu contaminació de les aigües subterrànies per nitrats. L’alt contingut d’humitat (95-98%) d’aquests residus afecta negativament qualsevol estratègia d’aplicació directa a les zones properes, així com a qualsevol pla per exportar-los a altres regions amb sòls amb un baix contingut en nutrients. En aquest sentit, en els darrers anys s’han desenvolupat i provat diferents estratègies de gestió i tecnologies de tractament per optimitzar la concentració i exportació dels residus ramaders. No obstant això, encara no hi ha una solució que pugui satisfer les necessitats ambientals, econòmiques i de mercat. 

La crioconcentració és un mètode per eliminar l’aigua de la solució mitjançant la formació i separació de cristalls de gel d’alta puresa. Els cristalls de gel estan compostos principalment d’aigua pura, deixant els soluts (nutrients) en la fase líquida restant. Es pot reduir una gran quantitat de massa i volum concentrant una solució, el que suposa un avantatge en termes de transport i manipulació. La crioconcentració ha estat provada com a tècnica de recuperació en diferents camps com l’elaboració de productes lactis, la mineria o la indústria alimentària. No obstant això, encara no s’ha investigat la viabilitat de la crioconcentració per als residus procedents de la ramaderia. 

Per tant, el projecte VACON té com a objectiu donar una solució real a el problema de gestió dels purins abans esmentat, avaluant l’eficàcia de la crioconcentració per valoritzar els residus ramaders i obtenir concentrats de nutrients amb un alt valor fertilitzant, així com aigua recuperada . 

 

El nostre rol en el projecte:

Dins el marc del projecte VACON, el Centre Tecnològic BETA será el principal responsable d’avaluar la tecnologia de crioconcentració per a la valorització dels purins de porc mitjançant l’operació d’una planta pilot a escala de laboratori. A més, el Centre Tecnològic BETA portarà a terme l’optimització del procés de cioconcentració per tal de maximitzar la recuperació d’aigua neta a través de l’innovador tractament. 

 

Projecte finançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

gencat-universitats       FEDER