Projects

BioACHs

Avaluació de la biodegradació de superfícies i substrats del patrimoni cultural

open-hardware
El projecte BioACHs dissenya i desenvolupa open-hardware, dispositius portàtils per a anàlisi no destructiva de la formació de biofilms
  • ID del conveni de subvenció: TECSPR18-1-0095

  • Pressupost total del projecte: 132.351,89€

  • Data d'inici: 01/09/2019

    Data de finalització: 01/09/2021

L’activitat d’alguns organismes (com ara bacteris, fongs, algues i líquens) i la seva interacció amb les superfícies i alguns substrats es considera un dels principals agents responsables dels danys estètics i estructurals en determinats tipus de patrimoni cultural.

L’estudi d’aquests microorganismes, la seva activitat biològica i les seves característiques estructurals, els entorns en què creixen i la seva interacció amb superfícies i substrats materials, és un factor fonamental per a la comprensió dels processos de deteriorament a mitjà i llarg termini del patrimoni cultural, i per a la planificació d’estratègies de conservació adequades, tant de prevenció com de restauració.

msca-actions

L’objectiu de BioACHs és dissenyar i desenvolupar maquinari open-hardware, dispositius portàtils per a l’anàlisi i la supervisió no destructiva de la formació, el creixement i les interaccions dels diferents tipus de biofilms en superfícies i substrats del patrimoni natural. S’espera que els dispositius BioACHs millorin la capacitat dels gestors de patrimoni de proporcionar una identificació ràpida i precisa de microorganismes, per a supervisar els processos de biodegradació en marxa i planificar les intervencions de conservació que siguin necessàries.

tecniospring