Notícies

El projecte VIVALDI estudiarà com transformar el CO2 en matèria primera per a la indústria química

GENOCOV, de la Universitat Autònoma de Barcelona, lidera el projecte

Per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible, molts sectors industrials han d’accelerar la seva pròpia transició cap a processos més eficients i a favor d’una economia de baixes emissions de carboni i circular. En aquest context, la indústria química és una de les que té alguns dels reptes més importants a resoldre, però també els més prometedors en el marc de la transició cap a la bioeconomia. Sobre la base d’aquest concepte de la bioeconomia, les futures bioindústries reduiran les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle, la seva dependència de la importació de carboni fòssil i l’explotació de matèries primeres clau.

El projecte VIVALDI, coordinat des de la Universitat Autònoma de Barcelona i amb participació del Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC, desenvoluparà un conjunt de biotecnologies innovadores per transformar els gasos residuals d’indústries en sectors clau (indústria alimentària i de begudes, la indústria paperera, o productors de bioetanol i bioquímics) en matèries primeres noves per a reintroduir-les de nou en processos de la indústria química. El projecte VIVALDI està finançat pel programa Horitzó 2020.

El nucli de la solució VIVALDI és capturar, enriquir i transformar el CO2 en àcids orgànics de gran importància per a la indústria química. Els compostos resultants tenen diverses aplicacions: poden usar-se en la mateixa indústria, millorant la sostenibilitat i circularitat dels processos i productes de les bioindústries, o obrint noves oportunitats (per exemple, bioplàstics i aliments per animals).

El projecte VIVALDI compta amb un consorci multidisciplinari i internacional liderat pel grup de recerca GENOCOV de la Universitat Autònoma de Barcelona. El consorci inclou empreses rellevants (SunPine AB, Damm i Bioagra), desenvolupadors de tecnologia (VITO, UFZ, LEITAT, Processium, Avantium, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Recursos Naturals i Ciències de la Vida – Viena, Universitat Tecnològica de Luleå) fins als usuaris finals (Ciències de la Nutrició. L’equip es complementa amb tres centres de coneixement: el Centre Tecnològic BETA, la consultora de tecnologia i innovació (ISLE) i l’Associació Europea que representa la comunitat de Captura i Utilització de carboni a Europa (CO2 Value Europe).

El consorci està a punt per transformar les biorefineries, amb la visió d’un nou sector industrial basat en CO2 que contribueixi a reduir en gran mesura la petjada de carboni de la indústria i impulsar l’economia de la UE.