Projects

AccelWater

Accelerant la circularitat de la indústria alimentària a Europa

accelwater-process
Esquema de valorització d’aigües residuals i residus sòlids dins de la indústria càrnica
  • ID del conveni de subvenció: 958266

  • Pressupost total del projecte: 9,429,670.0€

  • Data d'inici: 01/11/2020

    Data de finalització: 31/10/2024

  • Web del projecte: www.accelwater.eu/

Resum del projecte: 

La industria de producció d’aliments i begudes és la més important de la UE. Tot i això, es tracta d’una de les indústries que més aigua i energia consumeix a tot el món, al mateix temps que produeix grans quantitats de residus. Tot i que s’han fet grans passos per a augmentar l’eficiència en l’ús de l’aigua a través de noves tecnologies, la seva acceptació per part de les indústries d’aliments i begudes amb la visió de minimitzar l’ús d’aquest recurs és encara limitada.

L’ús de aquestes tecnologies com a nexe entre la gestió integrada del triangle aigua-residus-energia és encara més limitat. AccelWater té com a objectiu optimitzar el consum d’aigua en la indústria d’aliments i begudes mitjançant la introducció de tecnologies de monitoreig i control a través d’eines d’intel·ligència artificial. Al mateix temps, permetrà la recuperació, optimització i gestió integral de residus i energia, millorant la sostenibilitat socioeconòmica d’aquesta indústria.

AccelWater s’implementa a través de quatre pilots en indústries clau a la UE, inclosa la indústria cervesera (Grècia), la de processament de carn (Espanya), la de processament de tomàquet (Itàlia) i la de processament de peix (Islàndia). El projecte AccelWATER està Coordinat per AGENSO (Grècia) i compte amb un total de 18 socis de zinc Països de la UE.

h2020-logo

El nostre rol en el projecte:

En el marc d’AccelWater, el Centre Tecnològic BETA és el principal responsable de la planta pilot espanyol, amb l’objectiu de valoritzar tant les aigües residuals com els residus sòlids produïts en la indústria càrnica. Aquesta planta pilot inclou tecnologies alternatives amb capacitat de recuperar aigua, energia i productes de valor afegit, avançant cap a un enfoc de residu zero. A més, el Centre Tecnològic BETA contribueix a l’avaluació de la sostenibilitat dels sistemes proposats i al desenvolupament de l’estratègia d’explotació.