Projects

Estudi del cicle l’aigua en explotacions ramaderes porcines i desenvolupament de nous mètodes per a la seva reutilització

Optimització d'una planta pilot per al tractament de l'efluent NDN generat en el tractament de purins

lab-beta
La proposta tecnològica permetrà obtenir un compost adequat per a l’ús en agricultura i aigua adequada per a l’ús a la granja, ja sigui com a ús de neteja o per al bestiar.
  • Pressupost total del projecte: 135.761,91 €

  • Data d'inici: 01/11/2019

    Data de finalització: 30/09/2021

Resum del projecte:

Actualment la gestió de les dejeccions ramaderes a Catalunya es divideix principalment en 3 grans accions: aplicació directa als camps, gestió externa mitjançant un gestor autoritzat i compostatge in situ del purí. Encara que actualment s’està millorant molt en el tractament de la part sòlida dels purins amb diverses tecnologies, aquestes no estan orientades a reutilitzar l’aigua, ni consideren la opció de crear un sistema integral valoritzant la totalitat dels efluents obtinguts a partir del concepte de “residu zero”.

Aquest projecte pretén avaluar les tecnologies d’electrodiàlisi (ED), ozonització i compostatge per tractar els efluents obtinguts a les instal·lacions de tractaments de purins per NDN. Els processos d’ED i ozonització, permetrien reduir el contingut de nutrients i sals de l’efluent de l’NDN i permetrien una reutilització d’aquest efluent evitant problemes de salinització i excés de nutrients al sòl. La nova proposta tecnològica permetrà obtenir un compost apte per l’ús en agricultura i una aigua apte per l’ús en la granja, bé sigui com a ús de neteja o pel bestiar. A més es considerarà la potencial aplicació del concentrat obtingut a la ED per fertirrigació

El nostre rol en el projecte:

El Centre Tecnològic BETA serà el principal responsable de portar a terme l’operació i optimització de la planta pilot d’electrodiàlisis per el tractament de l’efluent NDN generat en el tractament dels purins. A més, en les instal·lacions del centre també es portaran a terme els processos d’ozonització i compostatge per tal valorar les eficiències d’aquests tractaments i avaluar els possibles usos finals dels sub-productes tant líquids com sòlids generats en el tractament de les aigües procedents del tractament de purins. Finalment, el Centre Tecnològic BETA realitzarà l’estudi de la viabilitat tecno-econòmica dels diferents processos aplicats al llarg del projecte.

Logo_agricultura_gencat

Logo_FEADER-Europa-inverteix-en-les-zones-rurals

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests grups, i Resolució ARP/1531/2019, de 28 de maig, per la qual es convoca l’esmentat ajut.