Projects

Reutilització d’aigues

Elaboració i validació d’una guia per l’assessorament en explotacions ramaderes i indústries del processemant càrnic

És important determinar on i com s’utilitza l’aigua en el sector per tal de poder identificar possibles punts de captació per a la possible reutilització d’aigua
  • Pressupost total del projecte: 49.936,99€

  • Data d'inici: 01/07/2022

    Data de finalització: 30/09/2024

Davant la voluntat d’avançar cap a un model d’economia circular i cap a la reducció substancial de la seva petjada hídrica, tant les explotacions ramaderes com el sector càrnic comencen a plantejar-se el repte de la recuperació i reutilització de l’aigua en el processament de les seves matèries primes.

És important, doncs, determinar on i com s’utilitza l’aigua en el sector per tal de poder identificar possibles punts de captació per a la possible reutilització d’aigua tant en el procés productiu com en les explotacions ramaderes.

Així, el principal objectiu d’aquest projecte és l’elaboració i validació d’una guia tècnica per l’assessorament, tant per al sector ramader com a la indústria del processament càrnic, que inclogui tots els resultats previs obtinguts en estudis de recuperació d’aigua mitjançant tecnologies innovadores i que permeti al sector identificar aquells possibles punts de captació amb un alt potencial de recuperació d’aigua.

Tanmateix, l’elaboració d’aquesta guia s’espera que contribueixi a potenciar la regeneració i reutilització de les aigües a explotacions ramaderes i industries del processament càrnic potenciant així la economia circular, la sostenibilitat i la competitivitat del diferents sectors a Catalunya.

Activitat finançada a través de l’Operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

 

FEADR_amblema

accioclimatica_h2