Projects

Bioeconomia Circular de Proximitat

Valorització de dejeccions ramaderes i altres esmenes orgàniques per a la millora del sòl i de la productivitat en explotacions vitivinícoles

bioeconomia
El projecte busca potenciar la bioeconomia circular a Catalunya utilitzant les dejeccions ramaderes i altres esmenes orgàniques per a la millora del sòl i de la productivitat de les explotacions vitivinícoles
  • Pressupost total del projecte: 96900,47€

  • Data d'inici: 01/09/2022

    Data de finalització: 30/09/2024

El projecte Bioeconomia Circular de Proximitat combina la necessitat de valorització i exportació de les dejeccions ramaderes i altres esmenes orgàniques de zones amb alta densitat ramadera i amb alta concentració d’indústries agroalimentàries, i la important necessitat que té actualment el sector vitivinícola d’abonar els seus camps amb fertilitzants orgànics, per tots els beneficis que aquests aporten al sòl, al cultiu i al medi ambient en general. El projecte busca potenciar la bioeconomia circular a Catalunya utilitzant les dejeccions ramaderes i altres esmenes orgàniques provinents de la indústria agroalimentària, per a la millora del sòl i de la productivitat de les explotacions vitivinícoles catalanes.

Per dur a terme el projecte es plantegen els següents objectius específics:

  • Definir els paràmetres idonis en diferents tractaments de valorització de residus i subproductes orgànics provinents de la industria agroramadera, incloses les dejeccions ramaderes, per obtenir fertilitzants orgànics d’alta qualitat.
  • Caracteritzar els fertilitzants orgànics aptes per a producció convencional i per a producció ecològica obtinguts a partir de dejeccions ramaderes i altres residus i subproductes orgànics de l’agroindústria.
  • Avaluar agronòmicament la fertilització in situ amb fertilitzants orgànics convencionals i ecològics en el cultiu de vinya.
  • Analitzar la viabilitat tècnica i econòmica de la creació d’un servei tècnic pilot d’assessorament sobre fertilització orgànica per a potenciar la bioeconomia circular de les explotacions vitivinícoles catalanes.
  • Estudiar de viabilitat tècnica, econòmica i ambiental de la fertilització orgànica en vinya ecològica i convencional

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022. Liderat per Juvé i Camps i coordinat per INNOVI. Amb la participació de Selecció Deseuras, Granges Terragrisa, la ADV Sant Martí-Penedès superior, INCAVI, Betara i la Cooperativa Agrària de Torelló.

 

FEADR_amblema

accioclimatica_h2

 

Ordre ARP/133/2021, de 20 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests grups, i Resolució ACC/1660/2021, de 27 de maig, per la qual es convoca l’esmentat ajut.