Projects

Cooperativa Plana de Vic

Desenvolupament d'un nou model de concentrador de purins

Concentrador-folgueroles
Granja de proves per al primer prototip del concentrador
  • Pressupost total del projecte: 270.967,00 €

  • Data d'inici: 01/09/2016

    Data de finalització: 30/09/2017

Resum del projecte:

Les dejeccions ramaderes es caracteritzen per tenir un alt contingut d’aigua (85-95%) i de nutrients (principalment fòsfor i nitrogen). La seva aplicació al sòl els converteix en fertilitzants adequats per retornar aquests nutrients al sòl, evitant així la proliferació d’àrees desertitzades al territori, però el seu alt contingut en aigua fa que el seu transport sigui molt costós i ineficient. L’objectiu del projecte és el desenvolupament d’una tecnologia per concentrar els nutrients de la suspensió per reduir els costos de gestió de les dejeccions ramaderes. Aquesta tecnologia (desenvolupada conjuntament amb la Cooperativa Plana de Vic i el Grup Solucions de Manresa) separa els purins de la granja en dues fases. Una primera fase semilíquida on es concentren la majoria de nutrients orgànics i nutrients i es redueix el seu contingut en aigua per fer econòmicament viable l’exportació a territoris que necessiten nutrients i una segona fase líquida més diluïda que es pot aplicar a sòls propers al territori on es generen.

grup-solucions-manresa  cooperativa-plana-de-vic

El nostre rol en el projecte:

El Centre Tecnològic BETA s’encarrega d’avaluar la viabilitat tècnica per a la correcta gestió de cadascuna de les fraccions produïdes i d’estudiar l’efecte d’aplicar aquestes fraccions al sòl. També s’encarrega de mesurar els costos energètics i econòmics en general de l’aplicació (incloent la recollida i el transport) de les dues fraccions i dels paràmetres ambientals que permetran fer una anàlisi posterior de la sostenibilitat ambiental i econòmica.

Logo_agricultura_h3

Logo_FEADER-Europa-inverteix-en-les-zones-rurals

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests grups, i Resolució ARP/1531/2019, de 28 de maig, per la qual es convoca l’esmentat ajut.