Projects

ETN REFLOW

Recuperació de fòsfor per produir fertilitzants a partir de residus de processament de productes làctics

reflow-process
Flux de materials previst al REFLOW
  • ID del conveni de subvenció: 814258

  • Pressupost total del projecte: 3,469,774.68€

  • Data d'inici: 01/01/2019

    Data de finalització: 31/12/2022

  • Web del projecte: etn-reflow.eu/

Resum del projecte:

REFLOW és una Xarxa de Formació Europea intersectorial i interdisciplinària que combina la participació de científics líders mundial i investigadors en etapa inicial amb una representació d’actors clau de la cadena de processament de productes làctics, la producció de fertilitzants i el reciclatge de fòsfor. L’objectiu és abordar els desafiaments tècnics i socioeconòmics associats amb la recuperació de fòsfor a partir de residus del processament de productes làctics i la seva conversió en productes fertilitzants, incrementant la sostenibilitat de la indústria làctia a Europa. La investigació de REFLOW: i) reduirà l’impacte ambiental dels residus del processament de productes làctics al sòl i a l’aigua, ii) proporcionarà solucions segures, ambientalment sostenibles i rendibles per a la gestió de nutrients en cultius i iii) satisfarà la demanda de professionals qualificats per recolzar el desenvolupament tècnic, regulatori i comercial del mercat de productes fertilitzants de fòsfor reciclat d’acord amb les metes del Paquet d’Economia Circular.

El projecte REFLOW està coordinat per la Universitat de Limerick (Irlanda) i compta amb 13 ESR contractats en una xarxa de 10 beneficiaris i 14 organitzacions associades de 11 països de la UE.

msca-actions

El nostre rol al projecte:

En el marc de el projecte REFLOW, el Centre Tecnològic BETA és una de les 10 institucions beneficiàries, acollint 2 joves investigadors dins el WP1 (Acumulació, mineralització i purificació de fòsfor), amb l’objectiu de treballar per a optimitzar la recuperació de fòsfor a partir de residus de processament de productes làctics, la seva mineralització i purificació per a l’obtenció de compostos de fòsfor d’alt valor. Per a aquest propòsit, s’ha d’aplicar 2 enfocaments tecnològics diferents: i) Eliminació Biològica Millorada de Fòsfor (EBPR), un procés que es basa en organismes acumuladors de polifosfat per absorbir el fòsfor a partir dels residus de processament de productes làctics i concentrar-lo en els biosòlids i, ii) Bioreactor anaerobi de membrana (AnMBR) que combina la tecnologia de digestió anaeròbia amb la separació mitjançant membranes. Addicionalment, l’efluent obtingut amb el AnMBR es concentra mitjançant l’aplicació de la tecnologia de crioconcentració per obtenir productes líquids amb alt contingut en fòsfor.

A més, el Centre Tecnològic BETA lidera el WP4 ​​(Formació) el principal objectiu és dotar els ESR amb el conjunt d’habilitats requerides, equipar-los durant el transcurs de la seva recerca i augmentar les seves oportunitats professionals en la indústria, la investigació i la innovació, la regulació i l’àmbit acadèmic.