Serveis
Oferts

Sistemes de concentració de nutrients dels purins de porc

La concentració de nutrients és una tecnologia de baix cost que té com a objectiu concentrar els nutrients de purins en una fase líquida concentrada mentre s’obté una segona fase líquida diluïda i baixa en nutrients.

Permet la reducció de costos de transport a llarga distància i l’aplicació com a fertilitzant de l’efluent concentrat, mentre que el diluït s’aplicarà a sòls agrícoles propers a les finques.

El CT BETA ha estat involucrat en el desenvolupament del sistema de concentració avançat per nutrients de purins de porc. S’ha demostrat que es tracta d’una tecnologia rendible per reduir l’impacte ambiental i econòmic de l’ús de purins de porc.

Demostració de la tecnologia:

Els assajos desenvolupats en projectes anteriors han demostrat que el sistema és capaç de reduir fins a un 70% el volum inicial de purins en funció de la composició inicial dels residus. Aquesta alta eficiència de dilució afectarà directament la reducció dels costos de transport.