Notícies

Electrodiàlisi i ozonització permetrien reutilitzar un 70% de l’aigua que contenen els purins

Projecte finançat pel Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.

Davant la voluntat d’avançar cap a un model d’economia circular i cap a la reducció substancial de la seva petjada hídrica, les explotacions ramaderes comencen a plantejar-se el repte de la recuperació i reutilització de l’aigua continguda a les dejeccions. La recuperació i reutilització d’aquesta aigua per a usos agrícoles o per a tasques de neteja de les pròpies explotacions ramaderes té un gran potencial, al mateix temps que pot alinear-se amb noves solucions per a reduir l’impacte dels macronutrients o per a optimitzar el tractament de les fraccions sòlides de les dejeccions.

En aquest sentit, l’aplicació en sèrie de tecnologies com l’electrodiàlisi i l’ozonització permetrien fer un pas endavant cap a la creació d’un nou model de sistema integral de valorització de dejeccions, avançant cap al concepte de “residu zero”.

El projecte “Estudi del cicle de l’aigua en explotacions ramaderes porcines i desenvolupament de nous mètodes per a la seva reutilització”, portat a terme per un Grup Operatiu format per l’empresa Granges Terragrisa i el Centre Tecnològic BETA de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), té per objectiu recuperar l’aigua derivada del tractament de purins mitjançant tecnologies innovadores com ara l’electrodiàlisi i l’ozonització aplicades en sèrie. “Aquest sistema permetria recuperar gairebé un 70% de l’aigua tractada, reduir el contingut de nutrients i sals de l’efluent i eliminar càrrega microbiana” explica Esther Vega, investigadora principal del Grup Operatiu i membre del CT BETA.

La reutilització de la gran quantitat de líquid que contenen els purins ajudaria a tancar el cicle de l’aigua dins mateix de l’explotació ramadera. A més a més, el procés d’electrodiàlisi genera un producte concentrat que podria ser potencialment utilitzat com a fertilitzant líquid. El tractament de les fraccions sòlides que s’han obtingut durant el procés també permetria obtenir compost apte per a ús agrícola.

Configuració del Grup Operatiu
El projecte ha comptat amb la participació de dos membres de Granges Terragrisa i quatre investigadors del CT BETA, dirigits per Esther Vega. El CT BETA ha estat el principal responsable de portar a terme l’operació i optimització de la planta pilot que s’ha instal·lat a la pròpia explotació ramadera. La planta va ser dissenyada i construïda per l’empresa japonesa Fujifilm.

A més a més, a les instal·lacions del centre de recerca de la UVic-UCC també s’han portat a terme els processos d’ozonització i compostatge per tal de valorar les eficiències d’aquests tractaments i avaluar possibles usos finals dels subproductes, tant líquids com sòlids generats en el tractament de les aigües procedents del tractament de purins. El CT BETA també ha realitzat l’estudi de viabilitat tecno-econòmica dels diferents processos aplicats al llarg del projecte.

El projecte “Estudi del cicle de l’aigua en explotacions ramaderes porcines i desenvolupament de nous mètodes per a la seva reutilització” ha estat finançat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DAAC) de la Generalitat de Catalunya mitjançant l’operació 16.01.01 de la convocatòria per a la creació de Grups Operatius 2018 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. Aquests ajuts tenen com a objectiu sufragar les despeses de realització de projectes pilot innovadors duts a terme pels Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i van adreçats especialment a productors o empreses agràries o forestals i comunitats de regants entre d’altres.