Projects

BioreFISH

Bioproductes sostenibles a partir de residus de peix

El procés proposat per BioreFISH és una alternativa als mètodes actuals de gestió de residus pesquers
  • ID del conveni de subvenció: 2021 LLAV 00068

  • Pressupost total del projecte: 20.000€

  • Data d'inici: 12/10/2022

    Data de finalització: 11/07/2023

S’estan aplicant noves estratègies de producció per assolir els objectius fixats per al 2050 per la Comissió Europea. Un aspecte fonamental d’aquestes estratègies és l’adopció del concepte d’economia circular al sector industrial, l’objectiu del qual és tancar el bucle de tots els fluxos de residus generats i assolir la producció de residus zero.

A aquest efecte, el projecte BioreFISH pretén aplicar el concepte d’economia circular al sector de l’aqüicultura, amb un objectiu doble. El primer és afegir valor als subproductes pesquers que no estan destinats al consum humà o animal, mentre que el segon objectiu és produir bioestimulants amb valor agronòmic. En concret, els bioestimulants objectiu són els hidrolitzats proteics i el col·lagen derivat de residus de peix, que es produiran utilitzant les tecnologies de fermentació en estat sòlid (SSF) i d’hidròlisi enzimàtica en estat sòlid (SSEH).

El projecte intentarà minimitzar el consum d’aigua i energia, i la tecnologia emprada serà senzilla però robusta, dissenyada perquè les empreses productores puguin instal·lar-la i manejar-la amb facilitat, alhora que autogestionen eficaçment els residus.

El procés proposat per BioreFISH és una alternativa als mètodes actuals de gestió de residus pesquers i generarà bioproductes d’interès per al sector primari, ampliant així les oportunitats de mercat a partir dels residus i subproductes generats al sector aqüícola. A més, s’espera que generi noves oportunitats d’ocupació a l’entorn de les plantes de processament, induint la creació de riquesa i llocs de treball d’alta qualitat, especialment a les zones rurals. Les tècniques aplicades seran també sostenibles i segures, evitant l’ús de dissolvents tòxics i contaminants.

En conclusió, el projecte BioreFISH representa un enfocament innovador de la gestió dels residus pesquers al sector de l’aqüicultura. Aplicant el concepte d’economia circular i utilitzant tecnologies avançades, és possible generar bioproductes que poden crear noves oportunitats de mercat i ocupació, alhora que són segurs, sostenibles i ecològics.

Aquest projecte està vinculat als ajuts a la Indústria del Coneixement (Llavor i Producte) i compta amb el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

 

agaur    recerca_h3