Notícies

El CT BETA, present en la primera edició del Congrés BIT

El Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC ha tingut una participació destacada en la primera edició del Congrés de Bioeconomia, Innovació i Tecnologia (BIT 2022), que s’ha fet a l’edifici del Sucre de Vic els dies 6 i 7 d’abril

El Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC ha tingut una participació destacada en la primera edició del Congrés de Bioeconomia, Innovació i Tecnologia (BIT 2022), que s’ha fet a l’edifici del Sucre de Vic els dies 6 i 7 d’abril, presentant-hi diversos projectes de recerca en l’àmbit de la bioeconomia circular en els quals participa. Un d’ells és el FERTIMANURE, que treballa per a la producció de fertilitzants d’alt valor afegit a partir de dejeccions ramaderes. També s’hi ha presentat el FERTILWASTES, que valoritza coproductes procedents del tractament de residus per obtenir nous productes útils per a l’agricultura.

El CT BETA també ha exposat al Congrés BIT els resultats de l’SMART-Plant, un projecte ja finalitzat que ha ajudat a escalar tecnologies per recuperar materials d’alt valor en depuradores d’aigües residuals, i el DECOST, un projecte que ajuda a incorporar el compostatge comunitari en pobles mediterranis com a sistema principal per tractar la fracció orgànica dels residus municipals. A la zona d’estands del congrés, el CT BETA ha tingut una presència permanent, amb una mostra de residus valoritzables i productes obtinguts en projectes com el VALORA, l’AccelWater o diversos projectes BBI en què participa la seva Àrea de Comptabilitat i Optimització de la Sostenibilitat.

El BIT és un congrés biennal que es fa de manera simultània a Vic i Lleida, i que va néixer amb la finalitat d’impulsar la transformació del sector primari, promovent la incorporació d’estratègies empresarials i innovacions tecnològiques que permetin una producció d’aliments i bioproductes més eficient, saludable i respectuosa envers el medi ambient.