Projects

VALORA

Valorització de residus agroindustrials per a la producció de bioplàstics

lab-olid-state-fermentation
Experimentació amb fermentació en estat sòlid a les instal·lacions del CT BETA
  • ID del conveni de subvenció: CTM2016-81038-R

  • Pressupost total del projecte: 181.500€

  • Data d'inici: 30/12/2016

    Data de finalització: 29/01/2020

  • Web del projecte: mon.uvic.cat/valora/

Resum del projecte:

L’ús de plàstics derivats del petroli s’ha convertit en un problema ambiental important a causa de la poca biodegradabilitat i poca eficiència de les estratègies d’ús i reciclatge d’aquests materials. Així, un dels objectius per mitigar aquest efecte ha estat la recerca de substituts amb característiques més sostenibles. Així mateix, el maneig de residus agroindustrials continua sent un repte a superar. En aquest sentit, el projecte VALORA busca contribuir a resoldre alguns d’aquests problemes socioeconòmics mitjançant la producció de bioplàstics biodegradables a partir de residus sòlids agroindustrials com a matèria primera. En aquest projecte es pretén utilitzar residus amb alt contingut de carboni produïts en la indústria local, de manera que els microorganismes seleccionats puguin acumular part del carboni dins de les seves cèl·lules com polihidroxialcanoats (PHA). El projecte VALORA proposa la fermentació en estat sòlid (FES) com a alternativa potencialment més econòmica i sostenible d’obtenir PHA. En conseqüència, s’espera que aquest projecte permeti desenvolupar un sistema productiu tècnicament factible i competitiu davant de les tecnologies basades en la fermentació en medi líquid (FS) típicament usades per a aquest fi.

mineco

El nostre rol al el projecte:

El projecte VALORA és desenvolupat íntegrament pel Centre Tecnològic BETA, i és el primer projecte de centre enfocat en el desenvolupament de la FES. El Centre Tecnològic BETA té com a objectiu addicional, la promoció de la FES com una eina versàtil i amb gran potencialitat per obtenir productes de valor afegit a partir de residus. En particular, aquest projecte se centra en la valorització de residus agroindustrials produïts localment, incloent els derivats de les indústries cervesera, del vi i de l’oli d’oliva, algunes de les agroindústries més rellevants dins Catalunya. D’aquesta manera, el Centre Tecnològic BETA busca contribuir amb la indústria local proporcionant noves solucions tecnològiques per als reptes emergents amb els que aquestes indústries s’enfronten.