Notícies

El CT BETA presenta el pilot català d’AccelWater a la Circular Week 2023

La Circular Week 2023 ha reunit una gran varietat d'experts per explorar el potencial de la bioeconomia

Aquesta setmana ha tingut lloc a Mazovia, Polònia, una nova edició del Circular Bioeconomy Day, un esdeveniment alineat amb el programa oficial de la Circular Week 2023, que ha reunit una gran varietat d’experts per explorar el potencial de la bioeconomia en la transició cap a l’economia circular. El programa ha inclòs tant responsables polítics de la Unió Europea (UE) com representants d’administracions regionals i locals, així com empreses i representants del món acadèmic.

Lidia Paredes, investigadora del Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC, ha tingut l’oportunitat de presentar-hi alguns resultats en l’àmbit de la valorització energètica de residus de la indústria càrnia, que s’han obtingut gràcies a la implementació del pilot del projecte AccelWater a l’escorxador de MAFRICA, a Sant Joan de Vilatorrada. Aquest pilot, que també s’enfoca en les tecnologies de recuperació d’aigua, intenta ser un exemple de referència per a les estratègies de residu zero a la indústria càrnia.

Per una banda, a la biorefineria pilot d’AccelWater s’ha treballat per a optimitzar i integrar processos de digestió anaeròbia alimentats a partir de residus i subproductes del mateix escorxador, per aconseguir biogàs que posteriorment es pugui utilitzar com a combustible. Avui en dia molts d’aquests productes ja es gestionen a través de la digestió anaeròbia, però es tracta de serveis externalitzats. Un dels principals reptes en l’àmbit tècnic són les altres concentracions de nitrogen d’aquests subproductes i residus, que en dificulten una òptima gestió.

La segona via que es contempla en aquest pilot és el bioassecatge dels fangs de depuradora de la mateixa indústria i fer-los servir com a combustible. Aquesta via de valorització dels fangs pot ser una bona estratègia per fer front a les limitacions normatives que s’apliquen a l’ús de fangs de depuradora com a matèria primera per a la fabricació de fertilitzants orgànics.

Jornada tècnica sobre solucions innovadores

Els resultats del projecte AccelWater també han tingut protagonisme, aquesta mateixa setmana, en una jornada tècnica en línia organitzada pel Clúster de la Bioenergia de Catalunya i IREC. Óscar Osegueda, també investigador del CT BETA, ha format part d’una taula rodona en què s’ha presentat diverses solucions innovadores per al sector de la bioenergia. Entre altres, van formar part de la jornada representants de centres tecnològics com el CTFC, l’EURECAT, l’IRTA i l’IREC o d’empreses com AERIS.

El principal objectiu de la jornada era donar a conèixer la recerca que s’està fent en el camp de la bioenergia a la indústria, a partir d’exemples que s’hagin treballat a l’ecosistema de recerca de Catalunya.