Serveis
Oferts

Bioassecat per a la valorització energètica de residus de granja

El bioassecat és una nova tecnologia que permet la valorització de residus orgànics en productes d’alt valor afegit. El procés utilitza la calor metabòlica produïda per l’activitat biològica per tal d’eliminar el contingut d’aigua en el menor temps possible, minimitzant la degradació de la matèria orgànica i mantenint el poder calorífic del material.

D’aquesta manera, el bioassecat aconsegueix la valorització energètica de residus amb un alt contingut d’humitat obtenint un biocombustible que es pot utilitzar a la caldera de biomassa convencional.

Alhora, aquesta tecnologia és una solució per a la recuperació de fòsfor de les cendres obtingudes després de la combustió de biocombustibles per tal de ser transportat i aplicat com a fertilitzant d’una manera senzilla.

En els darrers anys, el CT BETA ha estat optimitzant aquesta tecnologia a escala de laboratori i pilot. Gràcies a aquesta experiència, s’ha aconseguit la implementació del bioassecat a gran escala mitjançant l’adaptació d’una rasa de compostatge.

  • Modificació de rases de compostatge: Instal·lació de ventiladors d’alt flux d’aire per garantir una major capacitat d’assecat.
  • Producció de biocombustibles: com a resultat del bioassecat, de la fracció sòlida se n’obté un biocombustible amb un alt valor calorífic.

img-service-02