Notícies

El compostatge comunitari permet millorar ràpidament les xifres de reciclatge dels residus orgànics

Més enllà de Catalunya, el projecte DECOST ha pogut promoure experiències similars de compostatge comunitari a Palestina, Jordània i a la regió italiana de Basilicata

El projecte europeu de recerca DECOST (Decentralized Composting in Small to Medium Towns), coordinat pel Centre Tecnològic BETA de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), finalitza havent consolidat el seu model de gestió de residus orgànics municipals basat en un sistema de compostadors comunitaris. El projecte ha demostrat la seva ràpida efectivitat en la millora de les xifres de reciclatge. L’activitat de les proves pilot a les Masies de Roda (des del 2020) i als barris de Sant Llàtzer i Quatre Estacions de Vic (des del 2021) ha permès que durant aquests anys s’hagin tractat fins a 500 tones de matèria orgànica i poda generades als dos municipis, donant servei a 2.420 habitants. Aquesta matèria ha suposat una producció de 250 tones de compost, que s’ha repartit entre el mateix veïnat que ha participat en el DECOST.

Al municipi de les Masies de Roda, on a més a més de la recollida selectiva porta a porta que es va implantar al municipi es va dur a terme la primera prova pilot del projecte, el compostatge comunitari proposat pel DECOST ha permès tractar la totalitat dels residus orgànics que es produeixen al poble. En concret s’ha passat d’un 15 % de reciclatge de matèria orgànica a un 31 %, s’ha experimentat una reducció de residus mixtos del 53 % al 18 % i la fracció de rebuig s’ha reduït un 75 %. Els resultats del projecte han estat tan positius que les Masies de Roda incorporà de forma definitiva el compostatge comunitari en el seu model de recollida i n’assumirà la gestió directa.

Als barris de Sant Llàtzer i Quatre Estacions de Vic es van instal·lar quatre punts de compostatge comunitari, cadascun dels quals tenia un espai d’aportació de poda i sis compostadors (dos d’aportació i quatre de maduració). En aquesta part del municipi, on un dels objectius principals era donar suport a la gestió de la fracció verda (poda i restes de jardineria) i oferir una alternativa als ciutadans, els resultats també han sigut molt satisfactoris. A la comarca d’Osona, aquestes experiències han contribuït que el nou contracte comarcal amb l’empresa de recollida de residus ja contempli el compostatge comunitari com una de les opcions possibles a tenir en compte, “la qual cosa demostra que la nostra feina perdurarà al territori”, diu Joan Colón, investigador del CT BETA i coordinador del DECOST.

Una experiència extrapolable al Mediterrani

Més enllà de Catalunya, el projecte DECOST ha pogut promoure experiències similars de compostatge comunitari a Palestina, Jordània i a la regió italiana de Basilicata. Colón explica que “el repte és el mateix, però cada prova pilot és única, perquè les realitats a tota l’àrea del Mediterrani són molt diferents”. En aquest sentit, afegeix que “ha fet falta treballar molt directament amb les administracions locals per oferir una resposta útil i adaptada a cada país”.

L’objectiu del projecte DECOST és crear sistemes tancats i descentralitzats de compostatge comunitari com a mètode principal de gestió de residus orgànics municipals en poblacions de la regió Mediterrània. En aquest sistema, els municipis i el veïnat tenen un paper cabdal a l’hora de valoritzar els residus orgànics i donar-los una sortida mitjançant projectes d’agricultura urbana. Segons Colón, “pocs projectes europeus tenen una aplicació tan dirigida a la realitat sobre el terreny i aquesta vocació de permanència”.

El projecte DECOST ha comptat amb la participació de vuit socis de sis països de l’arc mediterrani: a banda del CT BETA, formen part del consorci la Università Politecnica delle Marche i l’Ente di Governo Rifiuti e Risorse Idriche Basilicata, d’Itàlia; la University of Patras, de Grècia; l’Irbid Agriculture Directorate i la Jordan University of Science and Technology, de Jordània; la Galilee Society (Arab National Society for Health Research and Services), d’Israel, i la Palestine Technical University Kadoorie, de Palestina. Amb una durada de tres anys, el projecte ha estat finançat per la Unió Europea a través del programa de cooperació ENI CBC Mediterranian Sea Basin Programme, que hi ha contribuït amb 2,7 milions d’euros (M€), un 90 % del total del pressupost, que ascendia a 3,1 M€.

El CT BETA està treballant per capitalitzar l’experiència del DECOST en l’àmbit de la gestió dels residus a través d’un altre projecte europeu, el MED4Waste. Des del mateix centre, i en paral·lel, aviat es començarà a fer difusió d’un servei d’assessorament científic per a ajuntaments i governs locals en el marc del programa Science Meets Regions de la Comissió Europea.