Projects

VIVALDI

Un canvi d’estratègia per a la indústria química: VIVALDI converteix les emissions de CO2 en bioproductes sostenibles

VIVALDI H2020
La valorització de les emissions industrials de CO2 és una pedra angular en les estratègies de la UE per al canvi climàtic i l’economia circular
  • ID del conveni de subvenció: 101000441

  • Pressupost total del projecte: 6.969.835,81€

  • Data d'inici: 01/06/2021

    Data de finalització: 31/05/2025

  • Web del projecte: www.vivaldi-h2020.eu/

Resum del projecte:

Per assolir els objectius climàtics, les indústries han d’accelerar la transició cap a una economia circular i amb baixes emissions de carboni. En aquest context, el sector químic és un dels que afronten reptes més importants, però també un dels que pot aportar solucions més prometedores. A la vanguardia de la reutilització de residus, les bioindústries tenen el potencial de liderar el camí i crear un sector nou i més sostenible basat en el principi de “captura i utilització de carboni”, també anomenat reciclatge de CO2. Sobre la base d’aquest concepte circular, les bioindústries redueixen les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle i la seva dependència de la importació de recursos clau com l’energia, les matèries primeres, la terra i l’aigua.

El projecte VIVALDI desenvoluparà un conjunt de biotecnologies innovadores per transformar les emissions de sectors clau (aliments i begudes, paper, bioetanol i bioquímics) en matèria primera d’alt valor afegit per a la indústria química. El nucli de la solució VIVALDI és capturar, enriquir i transformar en un procés de dos passos (electroquímic i biològic) el CO2 capturat en quatre àcids orgànics. Aquests compostos resultants tenen diverses aplicacions: poden utilitzar-se en el mateix lloc, millorant la sostenibilitat i circularitat dels processos i productes, o obrint noves oportunitats comercials com a “blocs de construcció” per nous biomaterials (per exemple, bioplàstics o aliments per a animals). Integrant aquest concepte, les indústries no només redueixen les emissions de carboni, sinó que la producció de costos orgànics, que avui consumeix molta energia, esdevé més barata i més sostenible. La replicabilitat serà un aspecte clau de les solucions de VIVALDI, permetent que altres biorrefineries i altres sectors industrials tornin més circulars i redueixin el seu impacte ambiental.