Projects

Demostració de la capacitat de reducció d’antibiòtics en tecnologies de tractament de purins

Projecte demostratiu finançat per la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla de Desenvolupament Rural 2014-2020

guia-antibiotics-BETA
Portada de la guia tècnica
  • Pressupost total del projecte: 29,983.75 €

  • Data d'inici: 01/01/2019

    Data de finalització: 01/06/2020

Resum del projecte:

La valorització dels fems i purins com a biofertilitzants és tant ecològicament com econòmicament interessant pel seu alt contingut en matèria orgànica i nutrients. Malauradament, la intensificació de la ramaderia ha propiciat la generació de grans volums de purins en àrees molt concretes, cosa que dificulta la seva gestió. Aquesta situació ha fomentat el desenvolupament de noves tecnologies pel tractament dels purins amb l’objectiu d’estabilitzar la matèria orgànica, concentrar i/o eliminar nutrients i produir energia. Fins ara, les tecnologies aplicades per al tractament dels purins s’han seleccionat en base a la seva capacitat per eliminar/concentrar nutrients, per tal de poder exportar els productes obtinguts fora de les zones excedentàries. No obstant això, la presència d’antibiòtics d’origen veterinari en aquests productes aplicats com biofertilitzants en sòls és un tema preocupant a causa dels possibles efectes que poden tenir aquests compostos sobre el medi ambient i la salut humana. Donat que aquests fàrmacs no són totalment adsorbits ni metabolitzats pels animals, la majoria s’excreten en l’orina o excrements, inalterats o com metabòlits. Aquests antibiòtics poden contribuir al desenvolupament de bacteris resistents als antibiòtics en els fems, els cultius i en les aigües subterrànies i, per tant, poden ser finalment transmesos als humans i animals. Aquests bacteris, al mateix temps, són portadors de gens de resistència als antibiòtics que es poden transferir fàcilment a patògens bacterians, comprometent l’efectivitat dels antibiòtics durant el tractament d’infeccions tant en humans com en animals. En conseqüència, l’objectiu principal d’aquest projecte és l’elaboració d’una guia tècnica per l’assessorament del sector ramader que recopili els resultats obtinguts en els estudis previs on es va avaluar la capacitat de les tecnologies de tractament de purins per reduir la concentració d’antibiòtics i gens de resistència a antibiòtics.

El nostre rol al projecte:

El Centre Tecnològic BETA ha estat el principal beneficiari de l’ajuda i, en col·laboració amb l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), ha liderat les tasques de: i) recopilació i homogeneïtzació dels resultats obtinguts en estudis previs, ii ) elaboració de la guia tècnica i iii) difusió del projecte.

Descarregueu el document final:

Demostración de la capacidad de reducción de antibióticos en tecnologías de tratamiento de purines. Guía técnica de asesoramiento para el sector ganadero.

» Versió en castellà

Demostració de la capacitat de reducció d’antibiòtics en tecnologies de tractament de purins. Guia tècnica d’assessorament per al sector ramader.

» Versió en català

 

Logo_agricultura_h3

Logo_FEADER-Europa-inverteix-en-les-zones-rurals

Activitat finançada a través de l’Operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020