Notícies

Jornada demostrativa dels productes fertilitzants obtinguts al projecte FERTIMANURE

Aquesta activitat entronca amb un seguit de reunions fetes amb actors interessats en els resultats del projecte

Per presentar els primers resultats obtinguts de l’aplicació a camp dels productes biofertilitzants generats per la biorefineria pilot que s’ha instal·lat a la Granja Cal Ros de Muntanyola, aquest dijous ha tingut lloc a Vic una jornada demostrativa dels assajos agronòmics fets en el marc del FERTIMANURE, un projecte H2020 coordinat des del Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC per treballar en noves formes de valorització de les dejeccions ramaderes. L’activitat ha tingut lloc als camps experimentals del CT BETA, situats al polígon industrial El Bruguer i cedits per l’Ajuntament de Vic.

Gràcies a diverses tecnologies combinades i després d’un procés en cadena, la planta pilot del FERTIMANURE a Muntanyola permet valoritzar les dejeccions dels porcs d’aquesta granja per obtenir fins a cinc productes biofertilitzants diferents. De les dejeccions líquides, en surt sulfat d’amoni, un concentrat de nutrients i un bioestimulant, i de les dejeccions sòlides una esmena orgànica rica en nutrients i àcid fosfòric. El procés també genera aigua neta reutilitzable a la pròpia explotació i energia en forma de biomassa que pot ser utilitzada en una caldera convencional.

Aquesta activitat demostrativa dels assajos agronòmics entronca amb una sèrie de reunions que s’ha fet durant els últims mesos amb actors interessats en el resultat del projecte. Les reunions han permès reunir ramaders, agricultors, l’administració i altres possibles destinataris dels resultats obtinguts amb l’objectiu d’anar contrastant directament l’evolució dels resultats i objectius del projecte amb el sector.