Projects

Demostració de l’eficiència d’un concentrador de nutrients

Projecte demostratiu finançat per la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla de desenvolupament rural 2014-2020

concentrador-purins-beta
Imatge de la tecnologia de concentració de nutrients
  • Pressupost total del projecte: 29,983.75€

  • Data d'inici: 22/03/2019

    Data de finalització: 30/09/2020

Resum del projecte:

Les dejeccions ramaderes es caracteritzen per tenir un alt contingut d’aigua (85-95%) i nutrients (principalment fòsfor i nitrogen). La seva aplicació al sòl els converteix en fertilitzants adequats per retornar aquests nutrients al sòl, però el seu alt contingut en aigua fa que el seu transport a sòls amb manca de nutrients sigui molt car i ineficient. L’objectiu principal del projecte és reduir els costos de gestió de les dejeccions ramaderes mitjançant l’aplicació d’un nou procés a partir del qual els purins de l’explotació es separen en dues fases. Una primera fase semilíquida on es concentra la major part de la matèria orgànica i nutrients i redueix el seu contingut d’aigua per fer viable l’exportació a territoris que necessiten nutrients, i una segona fase líquida més diluïda que es pot aplicar als sòls propers al territori on es generen.

El nostre rol al projecte:

El Centre Tecnològic BETA s’encarrega de demostrar la viabilitat de la tecnologia, desenvolupada conjuntament amb la Cooperativa Plana de Vic i el Grup Solucions de Manresa, per dur a terme la concentració efectiva de nutrients de purins, a un cost baix, sense emissions addicionals i amb un baix consum energètic. D’aquesta manera, serà possible reduir els costos de transport i fer que l’exportació de nutrients sigui més viable econòmicament. Aquest Projecte Demostratiu té com a objectiu demostrar l’aplicabilitat d’aquesta tecnologia a altres tipus de purins, validar-la en altres explotacions i poder disposar d’un protocol operatiu que permeti distribuir la informació de manera eficaç als agricultors i lloc promoure i facilitar l’acceptació de la tecnologia per part del sector ramader.

Logo_agricultura_h3

Logo_FEADER-Europa-inverteix-en-les-zones-rurals

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests grups, i Resolució ARP/1531/2019, de 28 de maig, per la qual es convoca l’esmentat ajut.