Projects

CO2-ALPHA

Valorització Autòtrofa de CO2 per a la producció de PHA

CO2-alpha-process
Punts clau del procés de producció de bioplàstics en aquest projecte: a) matèries primeres utilitzades com a fonts de carboni i energia (CO2, H2, O2/NO3-), b) biomassa (cultiu microbià mixt) i c) producte (polihidroxialcanoats, PHA)
  • ID del conveni de subvenció: 2019 LLAV 00067

  • Pressupost total del projecte: 20.000,00 €

  • Data d'inici: 23/07/2020

    Data de finalització: 22/04/2021

Resum del projecte:

La producció de polímers basats en CO2 és una aplicació prometedora per a la producció de bioplàstics, oferint opcions alternatives al petroli com a matèria primera per a produir plàstic. Els polihidroxialcanoats (PHA) són polièsters biològics sintetitzats com a sistema d’emmagatzematge intracel·lular per determinats microorganismes. El projecte CO2-ALPHA té com a objectiu la producció de PHA a partir de CO2 i la minimització de la seva emissió com a principal gas d’efecte hivernacle. Aquest procés podria implicar una reducció de la petjada de carboni associada a la producció de PHA, el que augmentaria la sostenibilitat ambiental del procés industrial de producció de bioplàstics.

El nostre rol en el projecte:

El principal objectiu d’aquest projecte és la producció autòtrofa de PHA a partir de CO2 i H2, i al mateix temps evitant l’ús d’O2. Per aconseguir aquest objectiu principal, el Centre Tecnològic BETA és responsable del desenvolupament d’un sistema innovador que pot fer servir nitrat com a acceptor d’electrons en lloc d’O2, reduint alguns riscos del propi procés. A més, degut a que els cultius purs requereixen un control més exhaustiu del procés, el Centre Tecnològic BETA intentarà optimitzar l’acumulació de PHA en condicions anòxiques amb poblacions microbianes mixtes.

 

Projecte finançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

gencat-universitats       FEDER