Projects
smart4env tubitak
El projecte millorarà les capacitats d'investigació i transferència de coneixements de TUBITAK MAM i oferirà oportunitats de desenvolupament de capacitats als seus científics permanents i investigadors en la fase inicial.
  • ID del conveni de subvenció: 101079251

  • Pressupost total del projecte: 1.499.417,50€

  • Data d'inici: 01/11/2022

    Data de finalització: 31/10/2025

SMART4ENV és un projecte destinat a millorar les capacitats d’investigació i innovació del Centre d’Investigació TUBITAK Mármara (TUBITAK MAM) per impulsar el seu prestigi científic, atraure més interès i millorar els seus canals de creació de xarxes. El projecte es centra en promoure l’excel·lència científica en el camp de les solucions mediambientals intel·ligents per afrontar els retocs del canvi climàtic en els sectors de l’aigua, l’agricultura i la salut pública.

El projecte millorarà les capacitats d’investigació i transferència de coneixements de TUBITAK MAM i oferirà oportunitats de desenvolupament de capacitats als seus científics permanents i investigadors en la fase inicial. També facilitarà la col·laboració entre el món acadèmic, la indústria i les parts interessades a Turquia, centrant-se en la investigació sostenible, la creació de xarxes internacionals, la mobilitat i la integració a l’Espai Europeu d’Investigació.

Al treballar amb socis de la UE que tenen un historial provat d’excel·lència científica i impacte en les polítiques nacionals, el projecte millorarà les habilitats i les experiències personals d’investigació de TUBITAK MAM, incloent una nova generació de joves científics.

A nivell científic, el projecte pretén ampliar la comunitat d’investigadors competitius i prestigiosos de TUBITAK MAM, connectant-se amb els sistemes d’I+i internacionals i rellevants i amb el suport de gestors d’I+i qualificats amb sòlides xarxes internacionals. A nivell social, el projecte espera millorar la qualitat medioambiental, la salut pública, l’experiència del client i la comunicació a través de nous serveis mediambientals intel·ligents, connectats i amb capacitat de resposta. A nivell econòmic, el projecte impulsarà la innovació en la indústria de solucions mediambientals intel·ligents, millorant la rendibilitat de les empreses regionals i creant noves oportunitats d’ocupació.

European Union