Projects

CIRCULAR BIOCARBON

Transformació de residus urbans en productes d’alt valor afegit

Aquest projecte "flagship" s’ha finançat amb més de 22 milions d’euros del programa BBI JU.
  • ID del conveni de subvenció: 101023280

  • Pressupost total del projecte: 22.952.297,50€

  • Data d'inici: 01/06/2021

    Data de finalització: 31/05/2026

  • Web del projecte: circularbiocarbon.eu/

Transformació de residus urbans en productes d’alt valor afegit

Els estats membres de la UE es comprometen a una reducció neta del 55% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) per al 2030. Substituir el 30% dels productes existents derivats del petroli per altres materials d’origen biològic podria ajudar a reduir les emissions de GEI fins a un 50% i donar suport a la transició d’una economia lineal a una circular.

Com a part de la transició cap a una societat post-petroli, les bioindústries, que utilitzen recursos biològics renovables per a la producció de bioproductes i biocombustibles, oferiran una oportunitat única per establir noves cadenes de valor sostenibles, innovadores i competitives, desacoblant així l’economia del creixement per esgotament de recursos i dels impactes ambientals negatius.

Per tal de reunir a través de projectes com CIRCULAR BIOCARBON les indústries paneuropeas i multisectorials, grans empreses, pimes, organitzacions d’investigació, universitats, regions i països, el 2014 es va establir la Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU), amb l’objectiu d’implementar l’Agenda Estratègica d’Innovació i Investigació (SIRA) desenvolupada per la indústria en col·laboració amb la UE. Operant sota Horitzó 2020, la BBI JU va ser dissenyada per ajudar a realitzar la transició cap a la bioeconomia a Europa.

Creació de la primera biorrefinería del seu tipus a Europa

CIRCULAR BIOCARBON crearà les primeres biorrefineries flagship del seu tipus, dissenyades per convertir la fracció orgànica dels residus sòlids urbans (OFMSW) i els fangs de depuradora (SS) en productes finals d’alt valor afegit, que podran incloure: eines de motlle de plàstic, peces mecàniques mòbils, càmares de visió nocturna, dispositius per a telecomunicacions 5G, bosses per a recol·lecció de residus biològics, films biodegradables, fertilitzant líquid bioestimulant de microalgues o fertilitzant sòlid òrgano-mineral amb propietats bioestimulants.

Les biorrefineries operaran durant tres anys a Espanya i Itàlia. Utilitzaran un conjunt de tecnologies, partint del procés anaeròbic (després del pretratament adequat) de corrents mixtes de residus urbans, amb la finalitat de tractar tots els residus biològics produïts per una ciutat de mida mitjana. Al final del projecte, dues biorrefineries a escala comercial estaran en ple funcionament.

El projecte posarà les bases per a la demostració, a nivell comercial, de la viabilitat d’una biorrefinería com a nou model de tractament de residus per a les ciutats. Obrirà el mercat a nous productes i nous marcs comercials basats en una visió circular del tractament de residus en les ciutats i ajudarà a aplanar el camí cap a una bioeconomia sostenible.

 

BBI_JU_Logo_official-short    H2020_logo   BIC_logo_small

Aquest projecte ha rebut finançament de la Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU)  en virtut del conveni de subvenció núm. 101023280. La JU rep el suport del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea i del Bio Based Industries Consortium.