Notícies

Nou conveni amb ACATCOR per a fer recerca en l’àmbit del regadiu

El conveni servirà per promoure les relacions de caràcter formatiu, científic i tecnològic

La UVic-UCC i l’Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR) han signat un conveni amb l’objectiu que les dues entitats puguin col·laborar en recerca, innovació, formació i transferència del coneixement en matèria de regadiu a través del Centre Tecnològic BETA. En aquest centre, els investigadors i les investigadores treballen amb tecnologies ambientals i bioeconomia circular, ecologia aplicada i canvi global, gestió del sòl i dels nutrients, comptabilitat i optimització de la sostenibilitat, i governança per a la sostenibilitat.

El document, que han subscrit aquesta setmana el president de l’ACATCOR, Amadeu Ros, i el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, servirà per promoure les relacions de caràcter formatiu, científic i tecnològic entre la UVic-UCC i ACATCOR en l’àmbit del regadiu. El document té una vigència inicial de dos anys i serà prorrogable fins als quatre anys.

Una oportunitat de futur per al regadiu

Gràcies a aquest conveni de col·laboració, els membres d’ambdues entitats podran desenvolupar en conjunt activitats de recerca, innovació i desenvolupament tecnològic, i també es podran fer activitats de formació, transferència i divulgació dirigides a les comunitats de regants membres de l’ACATCOR, per tal d’aconseguir un major impacte dels resultats de la recerca portada a terme per la UVic-UCC.

El gerent de l’ACATCOR, Ramon Lletjós, s’ha mostrat molt satisfet d’aquest acord que permetrà desenvolupar iniciatives de col·laboració en matèria de projectes de recerca i d’innovació, així com de transferència de coneixement i tecnologia en l’àmbit del regadiu, ja que, a parer seu “aquest és el futur del reg i de l’agricultura: compartir coneixements i col·laborar plegats per aconseguir un sector que aposta per potenciar la innovació i la transmissió del coneixement, per aconseguir un major grau d’eficiència”, ha dit.

Un conveni per fomentar la relació entre investigadors i comunitats de regants

A través d’aquest acord, l’Associació i la Universitat també advoquen per fomentar la relació i col·laboració tècnica entre els investigadors, professors i els estudiants de la UVic-UCC amb els membres i grups d’interès de l’ACATCOR. En particular, aquesta relació servirà per promoure projectes i treballs finals de grau, màster i tesis doctorals que tractin el regadiu.

Així mateix, el conveni permetrà fomentar l’intercanvi recíproc d’informació sobre temes d’investigació, publicacions, dades i polítiques del sector actualitzades i altres materials d’interès per a totes dues institucions, com també el debat i l’intercanvi d’experiències sobre tots aquells aspectes que puguin interessar a la UVic-UCC i a l’ACATCOR.