Projects

Aigües de Vic – Aigües d’Osona

Modelització preventiva i optimització de tractaments per eliminar la goesmina de plantes potabilitzadores

geosmina
Es busca optimitzar el sistema del tractament actual per combatre els episodis de geosmina, així com l'avaluació de tecnologies alternatives
  • Data d'inici: 01/03/2018

    Data de finalització: 30/03/2024

La geosmina és una molècula produïda per microorganismes naturals que l’alliberen a l’aigua superficial en determinades condicions, causant d’episodis de mala olor i mal gust en l’aigua potable. Tot i que no afecta la salut, sí que altera la percepció de la qualitat per a la majoria de consumidors.

Un primer conveni de tres anys entre Aigües de Vic, Aigües d’Osona el CT BETA i el CERM ha permès poder entendre millor els mecanismes responsables de l’aparició de la geosmina a les aigües superficials del riu Ter. En concret, s’han realitzat experiments a escales diverses per confirmar la influència d’alguns factors, com ara el cabal del riu o la disponibilitat de llum i nutrients sobre la producció de la geosmina.

A més a més, s’ha fet un seguiment regular del riu en cinc punts distribuïts al llarg de la conca de l’Alt Ter, des del Pirineu fins a Gurb, incloent els punts de captació de les empreses.

Un segon conveni ha permès donat continuïtat a aquesta feina: En primer lloc, treballa per a optimitzar el tractament que es fa servir actualment a les plantes potabilitzadores per combatre els episodis de geosmina, basat en carbó actiu. En segon lloc, s’està avaluant l’ús d’agents oxidants com l’ozó i el peròxid d’hidrogen com a possible via alternativa per eliminar la geosmina en l’aigua.