Projects

EPSsus

Biopolimers sostenibles a partir de residus

epsus-biopolimer
Transformació de residus en productes de valor afegit d'alt impacte per a indústries especialitzades
  • ID del conveni de subvenció: 2019 LLAV 00014

  • Pressupost total del projecte: 20.000,00 €

  • Data d'inici: 23/07/2020

    Data de finalització: 22/04/2021

Resum del projecte:

La demanda creixent de polímers naturals en indústries com la mèdica, farmacèutica o l’alimentària ha estat un dels motors que ha permès un creixement constant en el desenvolupament de biomaterials. Entre aquests, els exopolisacàrids (EPS) apareixen com nous materials atractius donades les seves particulars propietats fisicoquímiques, la seva naturalesa no tòxica i la seva biodegradabilitat. Els EPS són polímers bioproduïts per alguns fongs i bacteris de manera extracel·lular. Avui, els EPS que es troben al mercat s’obtenen mitjançant la fermentació submergida (FS) amb bacteris específics. No obstant això, els substrats usats en aquests processos solen ser sintètics (e. g., extracte de llevat, peptona i sals) de manera que el cost de la fermentació es veu significativament afectat. El projecte EPSsus proposa l’ús de la fermentació en estat sòlid (FES) com a alternativa potencialment més econòmica i sostenible als processos FS en el marc del concepte de biorefineria. La FES posseeix com a característica inherent, la capacitat de ser operada amb una gran varietat de residus sòlids orgànics de cost zero. Així, aquest escenari es presenta com una oportunitat d’aprofitar les característiques inherents de la FES per obtenir EPS com a productes de valor afegit en un esquema basat en l’ús de residus sòlids.

El nostre rol al projecte:

EPSsus és implementat completament pel Centre Tecnològic BETA i s’espera poder generar una base de coneixement sòlida que permeti dur a terme futurs desenvolupaments d’aquesta tecnologia. D’aquesta manera, el resultat principal del projecte serà la validació de la tecnologia a escala de laboratori. A llarg termini, s’espera poder obtenir un procés que constitueixi una millora respecte a les solucions actualment existents per produir EPS. A més, s’espera que el producte obtingut sigui capaç de substituir a aquells extrets a partir de fonts naturals o a partir de derivats de petroli.

 

Projecte finançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

gencat-universitats       FEDER