Projects

ADFREE

Crioconcentració per als processos de tractament de residus

freeze-concentration-water
La crioconcentració és una tecnologia amb un gran potencial per a la gestió de residus líquids
  • ID del conveni de subvenció: TECSPR18-1-0091

  • Pressupost total del projecte: 132,351.89€

  • Data d'inici: 01/09/2019

    Data de finalització: 01/09/2021

El projecte ADFREE consisteix en desenvolupar i optimitzar la combinació de diferents processos de recuperació d’energia, aigua i nutrients a partir de les dejeccions ramaderes. En resum, el nou procés combinarà la digestió anaeròbia per a la recuperació d’energia i la crioconcentració per a la valorització de nutrients i la recuperació d’aigua. Els objectius del projecte ADFREE són:

i) identificar els paràmetres operatius que tenen un paper més important en el procés

ii) avaluar l’aplicació de la solució proposada en zones d’agricultura intensiva

iii) demostrar el rendiment del procés a escala pilot

msca-actions

La implementació de la solució proposada per aquest projecte s’espera que tingui un impacte positiu en la sostenibilitat (ambiental i econòmica) del sector ramader, un dels sectors econòmics més importants d’Europa. La concentració de nutrients, d’una banda, facilita l’exportació dels nutrients recuperats a les zones agrícoles on són necessaris, reduint l’alliberament de nutrients en excés a les terres agrícoles sobrecarregades. Una difusió amb èxit dels resultats del projecte contribuirà a la presa de consciència dels beneficis que pot proporcionar el procés de crioconcentració, contribuint així a posar una nova tecnologia sobre la taula  i per millorar la sostenibilitat del sector.

tecniospring