Serveis
Oferts

Serveis analítics i tecnològics

 • Laboratori de plantes pilot de tecnologies ambientals
 • Laboratori de bioprocessos
 • Laboratori d’anàlisi fisicoquímica
 • Laboratori instrumental:
  • Absorció atòmica
  • Cromatografia de gasos
  • Cromatografia iònica
  • Analitzador elemental
  • Analitzador de TOC
 • Laboratoris de microbiologia
 • Equips d’ecologia aplicada: micro i mesocosmos

Serveis tecnològics

Les nostres capacitats tecnològiques poden ser útils per a una àmplia varietat d’empreses amb necessitats diferents, però també per a les administracions públiques i altres entitats que s’ocupen de qüestions ambientals. La interdisciplinarietat de l’equip científic i tècnic permet al centre disposar d’una oferta flexible que s’adapti a les necessitats reals dels seus clients potencials.

Un enfocament interdisciplinari

El nucli principal de l’oferta està directament relacionat amb les tecnologies per al tractament i recuperació de residus. En aquest camp, el CT BETA pot treballar tant en processos àmpliament coneguts i ja implementats industrialment, com en processos més innovadors. De manera complementària, el CT BETA també té un ampli coneixement en el camp de la sostenibilitat i l’ús eficient dels recursos.

Un altre camp de l’oferta tecnològica està directament relacionat amb el sector agrícola, especialment amb la gestió i fertilització del sòl, facilitant una aplicació eficient i responsable de fertilitzants orgànics i inorgànics que garanteixi la màxima productivitat i, al mateix temps, garanteixi la protecció i la bona salut de el medi ambient.