Projects

SEA2LAND

Producció de biofertilitzants avançats a partir de residus pesquers

SE2LAND-process
Enfocament tecnològic per recuperar nutrients dels subproductes de la indústria aqüícola corresponents al cas d'estudi mediterrani
  • ID del conveni de subvenció: 101000402

  • Pressupost total del projecte: 8,853,401.54€

  • Data d'inici: 01/01/2021

    Data de finalització: 31/12/2024

Resum del projecte: 

SEA2LAND té com a objectiu aportar solucions per ajudar a superar els reptes relacionats amb la producció d’aliments, el canvi climàtic i la reutilització de residus. El projecte SEA2LAND farà front a aquest desafiament mitjançant la millora i adaptació de tecnologies per a la recuperació de nutrients per produir biofertilitzants (BBF) a partir de subproductes procedents del processament de peix i l’aqüicultura. Aquest projecte, basat en el model d’economia circular, fomentarà la producció de fertilitzants a gran escala a la UE a partir de matèries primeres pròpies, transformant subproductes en nutrients per als cultius. SEA2LAND contribuirà a la independència i seguretat en el subministrament de nutrients a l’agricultura europea, reduint el desequilibri de nutrients a Europa. Per provar aquesta solució, el projecte produirà diversos BBF per a cultius i condicions locals, i altres per a exportació (amb alt valor i efectivitat per assegurar un baix impacte ambiental). Eventualment, els BBF reemplaçaran parcialment els nutrients importats pel sector agrícola a Europa. 

El projecte SEA2LAND està coordinat per NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario i compta amb un total de 25 participants de 8 països de la UE, Suïssa, Noruega i Xile. 

h2020-logo

El nostre rol en el projecte: 

En el marc del projecte SEA2LAND, el Centre Tecnològic BETA és el coordinador del WP4, que té com a objectiu avaluar diferents tecnologies per recuperar nutrients a partir de subproductes de la indústria aqüícola. En concret, el Centre Tecnològic BETA és el principal responsable del pilot de l’àrea mediterrània centrat en el tractament dels llots produïts en diferents indústries aqüícoles de Malta i, a més, provarà les mateixes tecnologies per valoritzar els llots produïts en una indústria aqüícola d’aigua dolça espanyola. A més, el Centre Tecnològic BETA col·labora en el WP2 (Mapeig dels subproductes de la indústria pesquera i aqüícola), WP5 (Avaluació del rendiment agronòmic i ambiental), WP6 (Avaluació de la qualitat i seguretat dels productes finals), WP7 (Avaluació de la sostenibilitat), WP8 (Models de negoci, explotació i replicabilitat) i WP9 (Difusió i comunicació).