02Ecologia Aplicada i Canvi Global

Aquesta línia de recerca pretén aplicar de forma directa el coneixement sobre el funcionament ecològic, com a base per al disseny de solucions innovadores i basades en la natura.

La línia d’Ecologia Aplicada i Canvi Global promou l’estudi dels ecosistemes aquàtics i terrestres, posant èmfasi en avaluar la seva resposta i resiliència a diferents impactes ambientals. Ens centrem especialment en les comunitats microbianes rellevants per al funcionament dels ecosistemes. Aquestes comunitats també s’utilitzen com a model biològic per comprovar els efectes directes i indirectes de diferents factors d’estrès relacionats amb el canvi global.

Aquesta línia d’investigació té com a objectiu aplicar el coneixement sobre el funcionament dels ecosistemes i els respectius serveis que presten, com a base per al disseny de solucions innovadores i basades en la natura amb l’objectiu de treballar per a la mitigació d’impactes derivats del canvi global.

Dins d’aquesta línia de recerca, el Centre BETA ofereix:

(i) Seguiment de la qualitat fisicoquímica i biològica dels sistemes aquàtics interiors, mitjançant eines convencionals i TIC;

(ii) Avaluació de l’impacte ecològic mitjançant estudis de camp i experiments de laboratori, inclosos mesocosms i sistemes de rius artificials;

(iii) Planificació, implementació i avaluació de solucions basades en la natura com a eina per reduir els impactes del risc d’inundació, mitigar els impactes generats per les activitats agrícoles i ramaderes en els ecosistemes aquàtics i el tractament d’aigües residuals;

(iv) Dissenyar activitats de ciència ciutadana com a eina de sensibilització i investigació sobre ecosistemes aquàtics.

meso
Els estudis en mesocosms, combinats amb estudis de camp, són un element clau per entendre l’estructura i la funció dels sistemes naturals.
pescadors-de-plastic
La Ciència Ciutadana és un element clau per a tenir un impacte real a la societat.

Projects

Services Offered

Media Corner

Team