Notícies

El CT BETA participa en el projecte RAWMINA de recuperació de matèries primeres de gran valor presents als residus miners

Serà el segon gran projecte del CT BETA relacionat amb el sector miner, després del LIFE DEMINE

El CT BETA va iniciar la setmana passada la seva participació com a soci d’un nou projecte H2020. Es tracta del RAWMINA, un projecte europeu coordinat per LEITAT que treballarà per implementar nous sistemes de recuperació de matèries primeres de gran valor presents als residus miners. El projecte RAWMINA intenta incorporar esquemes d’economia circular que aportin múltiples beneficis al sector miner. Actualment, la UE depèn de la resta del món per a l’obtenció de moltes matèries primeres, com és el cas del cobalt, l’antimoni, el germani i el tungstè, materials que són crucials per a la base industrial de la UE. Tot i que moltes d’aquestes matèries primeres tenen un alt potencial de reciclatge, les taxes d’entrada per reciclatge solen ser molt baixes a causa de la manca de tecnologies eficients i rendibles.

Per fer front a aquesta necessitat, el RAWMINA treballarà per demostrar l’efectivitat a escala real de diverses tecnologies innovadores per a la recuperació de matèries primeres a partir de residus miners (tungstè, cobalt, antimoni i germani). El projecte ha de permetre, finalment, integrar aquestes tecnologies en una planta pilot de referència que operi sota condicions reals.

Diversos investigadors i investigadores de les àrees de Comptabilitat i Optimització de la Sostenibilitat i de la d’Ecologia Aplicada i Canvi Global del CT BETA tindran un rol destacat en la triple anàlisi de la sostenibilitat de les tecnologies i del pilot final. D’una banda, es faran servir les metodologies LCA i LCC (Anàlisi del Cicle de Vida i de Costos de Cicle de Vida) per quantificar-ne l’impacte ambiental i la viabilitat econòmica. Complementàriament, els potencials beneficis i impactes socials també seran quantificats a partir d’avaluacions S-LCA. Finalment, el CT BETA també liderarà l’estudi de l’impacte ecològic dels efluents líquids residuals generats en diverses fases del procés sobre els ecosistemes d’aigua dolça, utilitzant el biofilm com a bioindicador.

El consorci del projecte, que comptarà amb més de 9 milions d’euros de pressupost, està format per 19 socis d’España, França, Alemanya, La República Txeca, Regne Unit, Finlàndia, Itàlia, Grècia, Irlanda i Xile. Es tracta del segon gran projecte europeu del CT BETA en el qual té l’oportunitat de treballar amb el sector miner, després de ser els coordinadors del projecte LIFE DEMINE per reduir l’impacte ecològic de les mines abandonades sobre l’ecosistema.