Projects

InGeNi-CARETTA

Investigació per a la gestió i protecció de la nidificació de tortugues marines a la Mediterrània occidental

ingeni caretta
INGENI-CARETA se centra en l'estudi de la nidificació de la tortuga careta (Caretta caretta) a la Mediterrània occidental, per proporcionar una base d'informació científica sobre aquest procés de colonització per a la seva gestió i conservació
  • Pressupost total del projecte: 299.997, 35€

  • Data d'inici: 01/05/2023

    Data de finalització: 31/12/2025

La Mediterrània occidental experimenta un increment de la nidificació de la tortuga careta o tortuga boba (Caretta caretta) que es correspon amb un procés de colonització de l’espècie com a resposta al canvi climàtic. Aquest fenomen es considera de gran importància per a la seva supervivència a causa de les prediccions de feminització i reducció de la viabilitat de cries a les platges de posada d’origen, mentre que les noves platges de posada presenten condicions més favorables en un escenari d’escalfament global.

Tot i això, aquesta colonització es produeix en una zona amb una elevada ocupació humana, com el litoral espanyol, per la qual cosa cal una gestió adequada per afavorir l’èxit d’aquestes posades en convivència amb la presència humana. Malauradament, la gestió d’aquest fenomen de colonització es veu compromesa per una escassetat d’informació científica sobre la població creixent, la idoneïtat de les platges de posada i l’efectivitat de les mesures de gestió que s’estan implementant.

En aquest context, InGeNi-Caretta és un projecte multidisciplinari amb un equip investigador compost per destacats experts en tortugues marines amb la finalitat de generar els coneixements científics necessaris per facilitar la presa de decisions en la planificació i la gestió d’aquesta espècie amenaçada.

InGeNi-Caretta compta amb el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

 

VICE3+MTERD+FB+PRTR+NEXT_Bandera_Color_CAT